RSS Feed for Gần 100% số hộ nông thôn ở miền Trung có điện lưới quốc gia | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 16:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Gần 100% số hộ nông thôn ở miền Trung có điện lưới quốc gia

 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết: Đến nay, có 100% số huyện và xã đất liền có điện lưới quốc gia và 99,63% hộ có điện. Trong đó, số hộ nông thôn có điện đạt tỷ lệ 99,42%.

Nhiều chỉ tiêu của EVNHCMC đã cán đích đến năm 2020
EVNSPC đã làm tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho miền Nam
EVNNPC hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Năm 2018, EVNCPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động văn hoá xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2018 là 17,559,4 tỷ kWh, đạt 102,81% kế hoạch EVN giao (17,080 tỷ kWh), tăng 9,12% so với thực hiện năm 2017 (16,091 tỷ kWh).

Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,74%; giảm 0,56% so với kế hoạch. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện được EVNCPC thực hiện tốt. Các chỉ số đều thực hiện thấp hơn so với 2017 và thấp hơn so với kế hoạch EVN giao.

Giá bán điện bình quân thực hiện năm 2018 đạt 1.780,76 đồng/kWh, tăng 13,76 đồng/kWh so với kế hoạch năm 2018 EVN giao (1.767 đồng/kWh) và tăng 89,31 đồng/kWh so với năm 2017 (1.691,45 đồng/kWh).

Tỷ lệ thu tiền điện năm 2018, thực hiện 101,21%, tăng  1,51% so với kế hoạch EVN giao. Trong đó, tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng đạt 59,94, tăng 3,94% so với kế hoạch EVN giao.

Cụ thể, số lần mất điện thoáng qua trung bình (MAIFI) thực hiện 1,96  lần, đạt 65,9% kế hoạch năm. Thời gian mất điện trung bình (SAIDI) thực hiện 846 phút/khách hàng, đạt 94,2% so với kế hoạch. Số lần mất điện trung bình (SAIFI) thực hiện 6,50 lần/khách hàng, đạt 60,3% so với kế hoạch.

Trong năm 2018, trên lưới điện 110kV của EVNCPC xảy ra 45 vụ sự cố, giảm 11 vụ so với năm 2017 (56 vụ). Cụ thể, suất sự cố kéo dài 15 vụ, giảm 0,084 so với cùng kỳ; suất sự cố thoáng qua 18 vụ, giảm 0,27 so với cùng kỳ; suất sự cố trạm biến áp 110kV 12 vụ, giảm 0,014 so với cùng kỳ.

Thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng, toàn Tổng công ty thực hiện cấp điện mới trung áp cho 1.186 công trình, thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện trung bình đạt 3,40 ngày/công trình; vượt 3,60 ngày so với kế hoạch EVN giao (7 ngày/công trình).

Khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác năm 2018.

Về thực hiện kế hoạch lợi nhuận, năm 2018, EVNCPC lãi 628,521 tỷ đồng, đạt 108,1% so với kế hoạch EVN giao (581,191 tỷ đồng). Trong đó, khâu phân phối điện lãi 310,780 tỷ đồng, đạt 111,8% so với kế hoạch EVN giao; hoạt động sản xuất thủy điện lãi 51,050 tỷ đồng, đạt 139,9% so với kế hoạch EVN giao; hoạt động tài chính và các hoạt động khác lãi 266,691 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch EVN giao.

Năm 2018, EVNCPC đã đầu tư 820 dự án, trong đó có 632 công trình có kế hoạch hoàn thành trong năm 2018 gồm 21 dự án nguồn điện, 50 dự án lưới điện 110kV, 407 dự án lưới điện phân phối, 38 dự án xây dựng dân dụng và 116 dự án khác với tổng vốn đầu tư 4.911,3 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018, toàn EVNCPC đã hoàn thành đưa vào sử dụng 496 dự án, đã tăng dung lượng các TBA 110kV thêm 626 MVA (bằng 20% Pmax của EVNCPC năm 2018), cải tạo và xây dựng mới 435,78 km đường dây 110kV, 3.191 km đường dây trung hạ áp, đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải, khách hàng của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Đến nay, toàn EVNCPC có 100% số huyện và xã đất liền có điện lưới quốc gia và 99,63% hộ có điện. Trong đó, số hộ nông thôn có điện đạt tỷ lệ 99,42%.

Mục tiêu năm 2019, EVNCPC đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để  phát triển bền vững; Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động