RSS Feed for EVNHCMC - Doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được xác nhận mức độ chuyển đổi số | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 02:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNHCMC - Doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được xác nhận mức độ chuyển đổi số

 - Ngày 19/12/2022, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) cho biết: EVNHCMC vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn tất quá trình đánh giá và xác nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên cổng thông tin DBI (Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp). Theo đó, Tổng công ty đã trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được chứng nhận hình thành doanh nghiệp số.
EVNHCMC đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022 EVNHCMC đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022

Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) và Công ty Cổ phần FPT đã tiến hành Lễ ký kết hợp đồng tư vấn chuyển đổi số, với mục tiêu sẽ hoàn thành chuyển đổi số tại EVNHCMC vào năm 2022.

EVNHCMC hiện đại hóa lưới điện góp phần xây dựng đô thị thông minh EVNHCMC hiện đại hóa lưới điện góp phần xây dựng đô thị thông minh

Tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công tác hiện đại hóa lưới điện, góp phần thực hiện định hướng xây dựng đô thị thông minh của TP. Hồ Chí Minh đó chính là mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC).

Thời gian vừa qua, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, Tổng công ty đã tiến hành đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp cho tất cả 24/24 đơn vị trực thuộc dựa trên 139 tiêu chí thuộc 6 trụ cột chuyển đổi số:

1/ Trải nghiệm số cho khách hàng.

2/ Chiến lược.

3/ Hạ tầng và công nghệ số.

4/ Vận hành.

5/ Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp.

6/ Dữ liệu và tài sản thông tin.

EVNHCMC - Doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được xác nhận mức độ chuyển đổi số
Xác nhận đánh giá mức độ chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quá trình đánh giá bao gồm: Doanh nghiệp tự đánh giá; tư vấn độc lập tiến hành thẩm tra. Tất cả các hồ sơ kết quả tự đánh giá và thẩm tra đều được đăng tải trực tuyến trên cổng DBI để Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát và xác nhận mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Kết quả đánh giá cụ thể như sau: Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận Tổng công ty Điện lực TP. HCM đã đạt mức độ chuyển đổi số là mức 3/5 (mức hình thành doanh nghiệp số trong 5 mức độ chuyển đổi số theo QĐ 1970 gồm: Mức 0 - Chưa chuyển đổi số; Mức 1 - Khởi động; Mức 2 - Bắt đầu; Mức 3 - Hình thành; Mức 4 - Nâng cao; Mức 5 - Dẫn dắt).

Đặc biệt, trong đó, Công ty mẹ, với vai trò tổ chức và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, đã đạt 545 điểm, tiệm cận điểm chuẩn của mức 4 là 556 điểm. Đây là số điểm rất cao, thể hiện việc doanh nghiệp đã cơ bản hoàn tất quá trình hình thành doanh nghiệp số và sẵn sàng để phát triển lên mức nâng cao.

Ngoài ra, Tổng công ty còn có 3/24 đơn vị trực thuộc, bao gồm: Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Công ty Công nghệ thông tin đã được xác nhận đạt mức độ nâng cao về chuyển đổi số (mức 4/5).

Điều này thể hiện rõ các thế mạnh mũi nhọn của EVNHCMC trên các phương diện: Có lưới điện 100% tự động hóa, có chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc và có hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng ngày càng cao trên địa bàn TP. HCM - đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những kết quả nêu trên vừa là niềm tự hào, vừa là động lực khích lệ để toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động của EVNHCMC tiếp tục không ngừng phấn đấu nâng cao mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của Chính phủ./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động