RSS Feed for EVN SPC đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 25/02/2024 21:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN SPC đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện

 - Trong các năm gần đây, phụ tải của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) luôn tăng trưởng ở mức cao, đặc biệt ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh… do đó, trên địa bàn quản lý EVN SPC việc cải tạo hệ thống lưới điện để đảm bảo cung cấp điện liên tục, đáp ứng nhu cầu gia tăng của phụ tải được thực hiện liên tục cả năm.

Trong 9 tháng năm 2013, EVN SPC chủ yếu tập trung công tác trên lưới điện trung/hạ áp liên quan đến các nội dung phát triển mới lưới điện, cải tạo, bảo trì, thí nghiệm định kỳ hệ thống lưới điện… kết hợp cắt điện thực hiện các công tác trên lưới điện 110kV (thí nghiệm định kỳ, sửa chữa… và đầu tư đóng điện vận hành 142km đường dây và tổng công suất trạm là 813 MVA), lưới điện truyền tải và phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp. Thực hiện các dự án các dự án cải tạo lưới điện như: Dự án phân phối hiệu quả DEP_vay vốn Ngân hàng thế giới; Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer; Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn (KfW), vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức… ngoài ra còn cắt điện phục vụ thi công các công trình trọng điểm lưới điện truyền tải quốc gia.

Căn cứ vào kế hoạch chỉ số độ tin cậy lưới điện năm 2013, ngay từ đầu năm, EVN SPC đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện như tăng cường việc phối hợp giữa các đơn vị, giữa các cấp quản lý lưới điện (110kV, truyền tải), phối hợp các nội dung công tác, tối ưu hóa phương án thi công…, đặc biệt là xây dựng Chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của EVN SPC, Công ty Điện lực, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Chỉ số SAIDI chủ yếu là mất điện có kế hoạch (TH/KH=2.421/2.475_phút), chiếm phần lớn ở thời điểm tháng mùa khô (4 tháng đầu năm 2013) và mất điện do sự cố lưới điện tập trung áp (TH/KH=155/288_phút) vào các tháng mùa mưa. Tương ứng với chỉ số SADI, chỉ số MAIFI mất điện có kế hoạch cũng chiếm tỉ lệ cao (70%) so với kế hoạch của EVN.

Kết quả thực hiện SAIDI, SAIFI va MAIFI 9 tháng năm 2013

Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện:

Thuận lợi:

  • Lãnh đạo EVN SPC và các đơn vị đã quan tậm chỉ đạo sát sao công tác triển khai thực hiện; tổ chức họp định kỳ hàng tuần qua Hội nghị truyền hình để đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh kịp thời các vướng mắc của đơn vị.

  • Chủ động xây dựng chương trình ứng dụng tin học hoá trong việc tính toán độ tin cậy lưới điện.   

  • Phối hợp chặt chẽ việc cắt điện giữa các đơn vị quản lý lưới điện của EVN SPC với Công ty Truyền tải điện 4 và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

  • Xây dựng kế hoạch dài hạn việc tự động hoá lưới điện và công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác quản lý vận hành tại đơn vị.

Khó khăn:

  • Lưới điện vận hành căng thẳng trong việc cung cấp điện cho miền Nam giai đoạn 2013-2015, đặc biệt là các tháng mùa khô.

  • Lưới điện đang vận hành hình tia nên mất nhiều thời gian cho việc chuyển đổi lưới điện khi xảy ra mất điện.

  • Nhu cầu đầu tư xây dựng mới lưới điện ở mức cao, cần phải cắt điện nhiều do nguyên nhân công tác.  

Căn cứ vào kế hoạch cắt điện của các đơn vị tập trung các tháng cuối năm, EVN SPC chủ yếu vẫn tập trung vào công tác cải tạo lưới điện trung áp và 110kV, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện EVN giao năm 2013, EVN SPC tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đã xây dựng từ đầu năm.

Nguồn: EVN SPC

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động