RSS Feed for cậy cung cấp Thứ bảy 25/03/2023 20:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN SPC đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện

EVN SPC đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện

Trong các năm gần đây, phụ tải của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) luôn tăng trưởng ở mức cao, đặc biệt ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh… do đó, trên địa bàn quản lý EVN SPC việc cải tạo hệ thống lưới điện để đảm bảo cung cấp điện liên tục, đáp ứng nhu cầu gia tăng của phụ tải được thực hiện liên tục cả năm.
Lộ trình triển khai lưới điện thông minh của EVN SPC

Lộ trình triển khai lưới điện thông minh của EVN SPC

Phát triển lưới điện thông minh (LĐTM) với công nghệ hiện đại sẽ nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong công tác quản lý sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, giảm nhu cầu đầu tư vào phát triển nguồn và lưới điện, tăng cường khả năng khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Ảnh hưởng của tự động hoá lưới điện đến độ tin cậy cung cấp điện

Ảnh hưởng của tự động hoá lưới điện đến độ tin cậy cung cấp điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN chọn năm 2013 là năm khách hàng và yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn phải ngày càng cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, do đó việc tự động hóa lưới điện ngày càng được quan tâm.
Mô hình thị trường điện và vấn đề cải cách thị trường điện Việt Nam

Mô hình thị trường điện và vấn đề cải cách thị trường điện Việt Nam

Đặc thù ngành điện khác với các ngành sản xuất hàng hóa khác ở chỗ: quá trình sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời, không thể có ách tắc trong khâu lưu thông, phân phối. Vì vậy, người sản xuất và người tiêu thụ điện đều có trách nhiệm bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện, nhằm sử dụng một cách có hiệu quả thiết bị của chính mình và của cả ngành điện. Kết quả đạt được là người tiêu thụ điện sẽ có chi phí dùng điện thấp tương ứng và người sản xuất điện sẽ có chi phí đầu tư và sản xuất điện hợp lý. Những vấn đề trên sẽ được thực hiện một cách có hiệu quả trong cuộc sống nếu thiết lập được cơ chế điều hành và tổ chức hợp lý không những đối với người tiêu thụ điện mà còn cho người sản xuất truyền tải và phân phối điện. Điều này cũng chính là mục tiêu cơ bản cần tuân thủ trong cải cách thị trường điện ở Việt Nam hiện nay.
Phiên bản di động