RSS Feed for EVN không đề xuất điều chỉnh giá điện trong năm 2016 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/04/2024 20:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN không đề xuất điều chỉnh giá điện trong năm 2016

 - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri, khẳng định, hiện nay EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016.

Quý I, sản lượng điện thương phẩm tăng trên 13%

EVN cho biết, căn cứ Nghị định 82/NĐ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ về Qui chế tài chính của EVN, theo đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định giá bán buôn cho các tổng công ty điện lực trong khung giá bán buôn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31/03/2014 của Bộ Công Thương quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân, trong đó hướng dẫn phương pháp lập giá bán điện của EVN cho các TCT điện lực.

Theo EVN, hàng năm Bộ Công Thương ban hành quyết định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực, EVN sẽ ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho các tổng công ty điện lực trong giới hạn đã được Bộ Công Thương cho phép và báo cáo Bộ Công Thương.

Việc tính toán giá bán điện cho các tổng công ty điện lực theo một nguyên tắc như nhau theo qui định. Tuy nhiên, do cơ cấu đối tượng khách hàng từng vùng miền thuộc địa bàn các tổng công ty điện lực (thành phố, nông thôn, miền núi…) khác nhau dẫn đến giá bán buôn điện của EVN cho các tổng công ty điện lực khác nhau.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đinh Quang Tri cho biết, mức giá bán buôn điện của EVN bán cho các tổng công ty điện lực năm 2016 là giá nội bộ trong EVN để các đơn vị thực hiện theo qui định của Bộ Công Thương nhằm tăng tính công khai, minh bạch thông tin trong quản lý, điều hành giá điện và không làm thay đổi giá bán điện cho khách hàng đang được áp dụng.

Ông Đinh Quang Tri, khẳng định, hiện nay EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động