RSS Feed for EVN GENCO 3 với mục tiêu năng suất - hiệu quả | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 25/06/2022 11:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN GENCO 3 với mục tiêu năng suất - hiệu quả

 - Ra đời trong kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế lớn và chủ chốt của Nhà nước, Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát Điện 3 (EVN GENCO 3) đang ngày càng khẳng định sự năng động, chủ động trong công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh, với mục tiêu cao nhất được đặt ra là năng suất và hiệu quả.

EVN GENCO 1: Mục tiêu 4.810 tỷ kWh trong quý II

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương

Thực tế của việc tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước trong những năm qua bước đầu đã phát huy hiệu quả nhất định. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện việc sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị khá bài bản; vẫn nắm giữ được các đơn vị chủ chốt, quan trọng trong việc đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế của đất nước. Đồng thời, phát huy tính tự chủ của các đơn vị cấp dưới trong việc chủ động liên doanh - liên kết và cung cấp các dịch vụ liên quan cho các đơn vị kinh doanh trong, ngoài ngành điện…

EVN GENCO 3 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết với các ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện; Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện; Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện; Các dịch vụ khác liên quan đến công tác vận hành, sửa chữa.

Là một Tổng Công ty hình thành trên cơ sở tái cơ cấu, sắp xếp sản xuất kinh doanh của EVN. EVN GENCO 3 có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng và hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác hợp pháp, phù hợp với năng lực của Tổng Công ty, trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2013 trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số công ty phát điện trực thuộc EVN.

Hiện tại, EVN GENCO 3 đang quản lý 3 công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, 3 ban quản lý dự án nguồn điện, 2 công ty con (công ty cổ phần Tổng Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ), 6 công ty liên kết (công ty cổ phần Tổng Công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ). Các đơn vị trong Tổng Công ty được phân bố trên cả ba miền của đất nước với nhiều loại hình sản xuất điện như: thủy điện, nhiệt điện khí, nhiệt điện than, với tổng công suất lắp đặt là 5.223 MW.

Bên cạnh đó, EVN GENCO 3 tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tái cơ cấu một cách triệt để các đơn vị sản xuất kinh doanh theo chủ trương và kế hoạch của ngành (triển khai công tác tuyên truyền chủ trương cổ phần hoá (CPH) và chính sách liên quan đến người lao động về CPH ). Đồng thời, phát huy tối đa tính tự chủ và năng động trong sản xuất kinh doanh. Liên tục đẩy mạnh việc tối ưu hóa chi phí, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ...

Do đó, EVN GENCO 3 thực hiện tốt nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, đạt và vượt các chỉ tiêu đã được EVN giao. Cụ thể trong năm 2014, Tổng Công ty đã thực hiện tối ưu hóa trong sản xuất và đầu tư xây dựng là 510,386 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2015 là 206,721 tỷ đồng. Sản lượng điện sản xuất của EVN GENCO 3 năm 2014 đạt 103% và 6 tháng đầu năm 2015 đạt 52% so với kế hoạch được giao.

Triển khai, phân công và chỉ đạo các đơn vị phấn đấu đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong năm 2014, EVN GENCO 3 đã có 85 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được công nhận và áp dụng. Một số sáng kiến có giá trị làm lợi đến hàng trăm triệu đồng. Những sáng kiến này đã góp phần khắc phục nhanh chóng các hư hỏng, bất thường của các tổ máy; đồng thời, đã thể hiện tinh thần sáng tạo, tự chủ và không phụ thuộc vào nhà chế tạo, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục và nâng cao sản lượng điện cung cấp cho hệ thống.

Trong năm 2014, Tổng Công ty đã hoàn thành tốt 22 công trình sửa chữa lớn đảm bảo chất lượng và rút ngắn tiến độ so với kế hoạch. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty đã hoàn thành tốt 15 công trình; các công ty con và công ty liên kết đã hoàn thành tốt 7 công trình chính và các công trình phụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2015, các đơn vị hạch toán phụ thuộc của TCT thực tốt 5 công trình sửa chữa lớn, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Công tác quản lý xây dựng các dự án nguồn điện hầu hết đều hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch. EVN GENCO 3 đã chuyển giao công trình Thủy điện Bản Chát và Huội Quảng về EVN vào ngày 24/12/2014. Các tổ máy thuộc Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đã bàn giao cho Chủ đầu tư và đang vận hành phát điện, góp phần cung ứng điện mùa khô cho miền Nam; các tổ máy của của dự án Nhiệt điện Mông Dương đang thử nghiệm hiệu chỉnh để tiến tới nghiệm thu bàn giao; Dự án Nhiệt điện Thái Bình, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang triển khai theo đúng tiến độ yêu cầu.

Cùng với việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh các kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện bài bản các chủ trương chính sách của ngành, bộ chủ quản, công tác thi đua - tuyên truyền tại EVN GENCO 3 cũng hết sức được chú trọng.

Các phong trào thi đua đã được EVN GENCO 3 phát động như: Phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 với chủ đề “Tối ưu hóa chi phí, điện cho miền Nam”, năm 2015 với chủ đề “Năng suất - Hiệu quả”; Phong trào thi đua phấn đấu cụm các Nhà máy điện Phú Mỹ đạt sản lượng điện phát thứ 200 tỷ kWh; Phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục thử nghiệm vận hành tin cậy của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1; Phong trào thi đua phấn đấu đạt sản lượng điện 2,6 tỷ kWh trong 6 tháng đầu năm 2015 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục thử nghiệm vận hành tin cậy và tiến tới cấp PAC cho tổ máy 2 trong tháng 02/2015. Điều đó, đã động viên, khích lệ tinh thần người lao động hăng say công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của EVN GENCO 3.

Ngoài ra, các đơn vị của EVN GENCO 3 đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục duy trì thực hiện phong trào thi đua mũi nhọn như: thi đua “Ca vận hành an toàn, kinh tế”; “Thi đua sửa chữa đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ”,…

Những điều đó, đã và đang tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho EVN GENCO 3 thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015; tạo đà cho sự ổn định và phát triển vượt bậc trong những năm tiếp theo. Trong đó, EVN GENCO 3 đảm bảo thực hiện các nhiêm vụ trọng tâm: Hoàn thành vượt mức kế hoạch được EVN giao; Đảm bảo các nhà máy vận hành theo phương thức A0 và tham gia thị trường điện có hiệu quả; Đảm bảo Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp khả dụng cao nhất để khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về; Thực hiện công tác sửa chữa, cải tiến kỹ thuật, nâng cấp thiết bị nhằm đảm bảo vận hành ổn định cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2; Tiếp tục thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa 5 công trình chính của Tổng Công ty đảm bảo tiến độ và chất lượng; Xây dựng giá điện của các nhà máy hạch toán phụ thuộc TCT theo phương án cổ phần hóa; Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án nguồn điện theo đúng tiến độ đề ra (dự án Nhiệt điện Mông Dương 1, dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng); Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao hiệu quả quản lý lao động.

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động