RSS Feed for Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 03:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV

 - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Trong đó, Bộ đề xuất 2 phương án quy định đại diện theo pháp luật của TKV.

TKV: Vượt thách thức, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất

Theo dự thảo, TKV là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định của pháp luật.

TKV được Nhà nước giao quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên trữ lượng than, bôxít và các khoáng sản khác theo quy định của pháp luật; vốn nhà nước đầu tư vào TKV; một số công trình thuộc kết cấu hạ tầng có tính chất liên mỏ, liên khu vực.

TKV giữ vai trò trung tâm, lãnh đạo, quản lý và chi phối hoạt động của các công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất của Tập đoàn các công ty TKV và của từng công ty con.

Ngành, nghề kinh doanh chính của TKV gồm: công nghiệp than (khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than); công nghiệp khoáng sản - luyện kim (khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản); vật liệu nổ công nghiệp (sản xuất, mua, bán, dự trữ, sử dụng, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và nitơrat amôn); công nghiệp điện (đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện).

Vốn điều lệ của TKV đến năm 2017 là 35 ngàn tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của TKV. Còn dự thảo đề xuất 2 phương án đại diện theo pháp luật của TKV.

Phương án 1: Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của TKV. TKV quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của TKV.

Phương án 2: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của TKV.

Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại TKV; được giao thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước tại TKV theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật; thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty do TKV đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và phần vốn góp của TKV tại các doanh nghiệp khác. Hội đồng thành viên của TKV có không quá 7 thành viên, trong đó có một thành viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá năm 5 năm. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại.

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của TKV, điều hành hoạt động hàng ngày của TKV, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn các công ty TKV theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động