RSS Feed for Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 08/06/2023 21:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN

 - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

EVN: Tạo đột phá trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng

Theo dự thảo, EVN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

Ngành, nghề kinh doanh chính của EVN là: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện; tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp. Chế tạo thiết bị điện, đầu tư kinh doanh cơ khí điện lực; xây lắp các công trình điện; dịch vụ tự động hóa và điều khiển; kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển, triển khai, tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước, quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng; xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện.

Bên cạnh đó, EVN kinh doanh các ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính như: Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng; đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công trình điện; đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài…

Vốn điều lệ của EVN tại thời điểm 31/12/2015 là 160.000 tỷ đồng.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của EVN gồm: 1- Hội đồng thành viên EVN. 2- Tổng giám đốc EVN. 3- Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 4- Bộ máy giúp việc của EVN.

Hội đồng thành viên EVN là đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại EVN. Hội đồng thành viên EVN có từ 5 -7 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên EVN không quá 5 năm. Thành viên Hội đồng thành viên EVN có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm không quá 2 nhiệm kỳ.

Mục tiêu hoạt động của EVN là kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh  nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao. Đồng thời, giữ vai trò trung tâm để phát triển Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; sản xuất, kinh doanh điện năng, tư vấn điện, chế tạo thiết bị điện, tự động hoá và xây lắp điện là ngành, nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành Điện lực Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động