RSS Feed for Điều chỉnh tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc PVN | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 25/09/2023 10:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc PVN

 - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Cụ thể là yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi Khoản 3 Điều 23 dự thảo Điều lệ của Tập đoàn này. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của PVN để nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành phù hợp với các quy định về công tác cán bộ.

Đông Nam Á đối phó giá dầu thấp và kiến nghị cho trường hợp Việt Nam

Theo dự thảo Điều lệ lần này, Chính phủ yêu cầu không quy định cụ thể quyền quyết định các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí để lại cho PVN trong Điều lệ PVN. Việc quyết định các dự án này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi đã xác định rõ nguồn vốn nêu trên là vốn đầu tư công hay không phải đầu tư công theo Quy chế quản lý tài chính của PVN.

Theo đó, Bộ Công Thương phải rà soát lại quy định việc phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của PVN. Mặt khác, thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, cũng như các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất với Quy chế quản lý tài chính của PVN.   

Dự thảo Điều lệ lần này cũng sẽ rà soát lại các quy định pháp luật hiện có và nghiên cứu việc cần thiết bổ sung vào Điều lệ PVN, hoặc văn bản pháp luật khác để bảo đảm quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy trình, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với lĩnh vực thượng nguồn do PVN và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của PVN để nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành PVN và phù hợp với các quy định về công tác cán bộ.

Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Điều lệ PVN, trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem xét, ký ban hành.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động