RSS Feed for Điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 22:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình

 - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Quảng Bình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động