RSS Feed for Đảng bộ BSR tổ chức hội nghị sơ kết | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 13:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ BSR tổ chức hội nghị sơ kết

 - Đảng ủy Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 gắn với đánh giá giữa nhiệm kỳ và thảo luận các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên cho biết, trong 3 năm nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy BSR đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V với tinh thần Đại hội “Đảng bộ BSR quyết liệt đổi mới, kỷ cương, sáng tạo, đoàn kết, phát triển bền vững” để quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đảng bộ BSR đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của Tập đoàn. Với việc biến thách thức thành thời cơ, chủ động tìm ra các giải pháp hiệu quả, phương án ứng phó kịp thời, Đảng bộ BSR đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong nửa đầu nhiệm kỳ. Song bên cạnh đó, khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại cần được nhìn nhận thẳng thắn và rút ra bài học kinh nghiệm cũng như thảo luận để đề ra những giải pháp căn cơ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên phát biểu khai mạc.

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018. Đảng ủy BSR đã ban hành Chương trình hành động số 273-CTr/ĐU ngày 30/3/2018 về lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2018 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: Ước sản xuất khoảng 3,57 triệu tấn sản phẩm, tiêu thụ 3,6 triệu tấn, đạt 57,2% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 55.359 tỷ đồng, thực hiện 70,9% kế hoạch năm, nộp NSNN đạt 5.809 tỷ đồng, đạt 69,7% kế hoạch năm. Công ty ước lợi nhuận sau thuế 2.947 tỷ đồng, tương đương 84,7% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2018.

Tính đến tháng 6/2018, Công ty BSR đạt được hơn 16,8 triệu giờ công an toàn. Nhà máy luôn được giữ vững ổn định, đảm bảo không có sự cố ảnh hưởng đến vận hành. Kết quả số liệu tiết kiệm chi phí 6 tháng đầu năm 2018 so với kế hoạch ước đạt giá trị 491,37 tỷ đồng (vượt 1,8% so với kế hoạch tiết kiệm cả năm).

Về công tác Đảng, Đảng ủy BSR đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc chỉ đạo các chi/đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các các hoạt động giáo dục truyền thống tại các địa danh lịch sử, tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp ủy các cấp nhằm nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, đã kết nạp Đảng cho 15 quần chúng ưu tú, xét chuyển Đảng cho 23 đảng viên dự bị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của từng tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ. Kết quả trên là nỗ lực rất lớn toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động BSR.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Các cấp ủy Đảng tại BSR đã nêu cao vai trò người đứng đầu trong việc Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020, Đồng chí Khuất Thị Lê, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhấn mạnh tại Hội nghị: “Đảng ủy và lãnh đạo BSR đã phát huy nội lực, biến thách thức thành thời cơ, tranh thủ sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành TW và địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự chủ động ứng phó kịp thời các vấn đề đặt ra cho BSR. Với sự nỗ lực đầy trách nhiệm, giai đoạn 2015 – 2018, Đảng bộ BSR đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Tập đoàn”.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khuất Thị Lê.

Hội nghị cũng đã nghe sự đóng góp, thảo luận của các đồng chí là Bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc đề xuất các giải pháp bổ sung những năm còn lại của nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các ý kiến tham gia và phát biểu tập trung vào phân tích, nhận diện các vấn đề thách thức hiện nay để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đề ra các giải pháp hết sức cụ thể về các nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đánh giá: “Với quyết tâm chính trị và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy BSR, cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, giữ vững tinh thần, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần giữ vững thương hiệu, hình ảnh Công ty, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và tinh thần làm việc đam mê, cống hiến, hết lòng phụng sự của cán bộ, đảng viên và người lao động, BSR đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu hàng năm, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tham gia tích cực hoạt động an sinh xã hội, trở thành “cánh chim đầu đàn” trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu.

Ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Đồng thời, ông Trần Quang Dũng yêu cầu một số nhiệm vụ đối với Đảng bộ BSR từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đó là: Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đây được xem là nhiệm vụ cốt lõi để xây dựng Đảng vững mạnh và mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phải là hạt nhân tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tăng cường quản trị hệ thống, quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc thù hiện nay, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng theo hướng toàn diện và chuyên nghiệp.

Tại Hội nghị, Đảng ủy BSR đã trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho 03 chi bộ đạt Danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm “2013-2017) và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2013-2017).

Với sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ và các vấn đề được toàn thể đại biểu nhận diện và đề ra các giải pháp, Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty phát huy truyền thống “Những người đi tìm lửa”, những thành tích kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty cổ phần Lọc hóa Bình Sơn trong thời gian vừa qua, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tiếp tục đổi mới quyết liệt, toàn diện, mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó; xây dựng thương hiệu BSR thành thương hiệu mạnh, có uy tín trong và ngoài nước, tiếp tục giữ vững vai trò “cánh chim đầu đàn” trong khâu sau, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR lần thứ V, BSR đã đạt được các thành tựu và ưu điểm nổi bật. Nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy BSR đã tiếp tục đạt được những thành tích toàn diện và vững chắc về kết quả hoạt động SXKD, đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế nói chung và PVN nói riêng. 

MỸ HẠNH - TRANG NHUNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động