RSS Feed for Đại hội Thứ tư 25/05/2022 13:07
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV GAS triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

PV GAS triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Thực hiện Kế hoạch số 227-KH/ĐU ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), ngày 19/7/2018, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội TW-7, Khóa XII của Đảng.
Đảng bộ BSR tổ chức hội nghị sơ kết

Đảng bộ BSR tổ chức hội nghị sơ kết

Đảng ủy Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 gắn với đánh giá giữa nhiệm kỳ và thảo luận các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Phiên bản di động