RSS Feed for Công ty Điện lực Lai Châu - 20 năm xây dựng và phát triển | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 15:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty Điện lực Lai Châu - 20 năm xây dựng và phát triển

 - Sáng ngày 30/3/2024, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã tổ chức Lễ kỷ niêm 20 năm chia tách, thành lập Công ty (1/4/2004 - 1/4/2024).
Hiệu quả từ hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện của PC Lai Châu Hiệu quả từ hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện của PC Lai Châu

Để nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến người dân, thời gian qua, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền và các chương trình thi đua tiết kiệm điện trong các cơ quan, đơn vị, trường học và các khách hàng là hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

PC Lai Châu với chương trình PC Lai Châu với chương trình 'Chung tay tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng'

Trong 2 ngày (5 - 6/10/2020), Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã tổ chức triển khai chương trình 'Trường học tiết kiệm điện'. Thông qua hoạt động này đã giúp học sinh có nhận thức sâu sắc hơn về việc tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung. Từ đó, hình thành một thế hệ trẻ với nếp sống văn minh, góp phần cùng cộng đồng thực hiện chương trình “Chung tay tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng”.

Công ty Điện lực Lai Châu - 20 năm xây dựng và phát triển
PC Lai Châu được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ các phong trào thi đua, yêu nước.

Công ty Điện lực Lai Châu được thành lập từ năm 1990. Năm 2004 do tỉnh Lai Châu được chia tách thành lập nên Công ty được thành lập lại theo Quyết định số: 50/QĐ-EVN-HĐQT ngày 20/02/2004 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Ngày đầu khi vừa chia tách Công ty chỉ có 6 phòng ban và 3 chi nhánh điện trực thuộc với tổng số 184 cán bộ công nhân viên. Tổng số xã có điện của tỉnh mới chỉ đạt 37,3%, số hộ sử dụng điện mới đạt 29,4 %. Tổng giá trị tài sản cố định của đơn vị khi chia tách chỉ có 41,3 tỷ đồng.

Sau 20 năm nỗ lực vượt qua gian khó, đến nay PC Lai Châu đã có bước phát triển mạnh mẽ. Công ty có 12 phòng, 7 điện lực huyện, thành phố, 1 phân xưởng thủy điện, 1 đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, 1 ban QLDA và 1 trung tâm thí nghiệm điện.

Với tổng số 506 cán bộ công nhân viên. Quản lý trên 438 km đường dây 110 kV; 4 trạm biến áp trên 7 máy biến áp 110 kV; 2.205 km đường dây trung áp, 1.910 km đường dây 0,4 kV, 1.115 trạm biến áp; gần 114 nghìn khách hàng… Cung cấp điện cho 100% số xã, trên 98% số bản và trên 97% sộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Trong những năm qua, PC Lai Châu đã triển khai hiệu quả nguồn vốn theo Chương trình 30a hỗ trợ trên 980 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các nội dung như: Cấp điện cho hơn 32.900 hộ dân nông thôn chưa có điện; hỗ trợ xoá nhà tạm cho trên 2.500 hộ; xây dựng 56 nhà bán trú dân nuôi hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông thôn bản tại các xã xây dựng nông thôn…

Với những thành tích đạt được, Công ty đã được Đảng, nhà nước, địa phương trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2009), Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2014), Huân chương lao động hạng Ba lần 2 (năm 2019).

Nhân dịp này, PC Lai Châu được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ các phong trào thi đua, yêu nước và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động