RSS Feed for Công tác cổ phần hóa được GENCO1 đặc biệt quan tâm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 06/12/2023 20:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công tác cổ phần hóa được GENCO1 đặc biệt quan tâm

 - Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) cho biết: Công tác cổ phần hóa đang được Tổng công ty đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Cụ thể, GENCO1 sẽ phối hợp với Bộ Công Thương làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND thành phố Đà Nẵng thỏa thuận về kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa. Bên cạnh đó, phối hợp với tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp giải trình bổ sung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Cổ phần hóa trong quá trình thẩm tra Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiêp. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sau CPH...

Lợi nhuận của Tổng công ty Phát điện 1 tăng mạnh
GENCO1 chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 4/2018, GENCO1 cho biết: sản lượng điện toàn Tổng công ty trong tháng 4 là 3.097 triệu kWh, đạt 96% kế hoạch tháng 4 và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thủy điện đạt 672 triệu kWh, nhiệt điện đạt 2.425 triệu kWh.

Tính chung trong 4 tháng, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty là 10.864 triệu kWh, đạt 31.6% kế hoạch năm, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất 7.006 triệu kWh, đạt 28.9% kế hoạch năm; công ty con và công ty liên kết sản xuất 3.858 triệu kWh, đạt 38.2% kế hoạch năm.

Nhiệt điện Uông Bí.

Theo GENCO1, trong tháng 4, lưu lượng nước về các hồ chứa đều cao hơn so với tần suất nước, các tổ máy thủy điện khai thác theo mục tiêu điều tiết và đảm bảo cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện khả dụng vận hành ổn định và được huy động liên tục ở mức công suất định mức với sản lượng điện sản xuất đều vượt so với kế hoạch, để bù đắp một phần thiếu hụt sản lượng do các tổ máy S7 Nhiệt điện Uông Bí và tổ máy S1 Nhiệt điện Duyên Hải 1 phải ngừng sửa chữa.

Hiện nay, công tác sửa chữa và khắc phục sự cố các tổ máy kể trên đang được GENCO1 đặt trọng tâm cao nhất để đảm bảo ổn định sản xuất. Đặc biệt, công trình Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhiệt điện Quảng Ninh đã vượt kế hoạch sản xuất điện 4 tháng đầu năm.

Trong thời gian qua, GENCO1 chú trọng công tác đảm bảo cấp nhiên liệu trong các tháng mùa khô năm 2018, với việc thực hiện ký kết các hợp đồng mua bán than nội địa; tổ chức các bước lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua than nhập khẩu phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Về đầu tư - xây dựng, đối với các dự án do GENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 4/2018 là 101 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng của Tổng công ty là 3.287,8 tỷ đồng. Giá trị giải ngân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 3.423,5 tỷ đồng.

Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 (Mở rộng), giá trị khối lượng thực hiện ước thực hiện trong tháng 4/2018 là 456,6 tỷ đồng. Sau 4 tháng đầu năm 2018, giá trị khối lượng thực hiện của dự án Duyên Hải 3 MR là 1.262,6 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân 4 tháng đầu năm 2018 của dự án là 1.120 tỷ đồng.

Đối với công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, ngày 23/4/2018, Bộ Công thương đã có văn bản số 3151/BCT-TC gửi Bộ Tài chính về việc phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất khi cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 1, hiện đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính. Ngày 27/4/2018, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa đã tổ chức họp phiên thứ 2, trong đó các thành viên của Ban chỉ đạo thống nhất về phương thức thẩm định của Tổ giúp việc đối với kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của GENCO1.

Trong tháng 5/2018, GENCO1 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng điện 3.442 triệu kWh, trong đó thủy điện 697 triệu kWh, nhiệt điện 2.745 triệu kWh. Để hoàn thành mục tiêu này, GENCO1 sẽ khai thác tối ưu lượng nước về các hồ thủy điện, đồng thời vận hành ổn định các nhà máy nhiệt điện và đẩy nhanh tiến độ tiến độ sửa chữa lớn để sớm đưa các tổ máy S1 Nhiệt điện Duyên Hải 1 và S7 Nhiệt điện Uông Bí vận hành trở lại.

Về đầu tư xây dựng, GENCO1 sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án. Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Tổng công ty đang yêu cầu Nhà thầu Sumitomo đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố đối với Hệ thống FGD và phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ mục tiêu của tháng 5. Đối với dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng, Tổng công ty chỉ đạo CTCP TĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đôn đốc Nhà thầu sớm sửa chữa và đưa vào vận hành trở lại máy TBM nhằm đẩy nhanh tiến độ đào hầm; song song với việc thực hiện giải pháp kỹ thuật thay thế để đảm bảo tiến độ phát điện của dự án. 

Công tác cổ phần hóa được GENCO1 đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Cụ thể, GENCO1 sẽ phối hợp với Bộ Công Thương làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND thành phố Đà Nẵng thỏa thuận về kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa. Bên cạnh đó, phối hợp với tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp giải trình bổ sung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Cổ phần hóa trong quá trình thẩm tra Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiêp. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sau CPH của Tổng công ty.

Ngoài ra, GENCO1 sẽ phấn đấu hoàn thành đàm phán ký hợp đồng mua bán điện dài hạn cho Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty năm 2018.

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động