RSS Feed for Cơ hội mới để PV Power  đứng vững trong thị trường điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 26/09/2023 02:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Cơ hội mới để PV Power đứng vững trong thị trường điện

 - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội nghị Người lao động năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn yêu cầu, PV Power tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ hàng đầu trong việc vận hành hiệu quả, an toàn các nhà máy điện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, hoàn thành công tác cổ phần hóa. Đồng thời, lưu ý, khi PV Power thực hiện IPO cũng là cơ hội để đơn vị tối ưu hóa, tự thay đổi mình để vươn lên cạnh tranh, đứng vững trong thị trường sản xuất điện.

Cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
PV Power lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Báo cáo của PV Power cho biết, năm 2017, đã quản lý, vận hành sản xuất các nhà máy điện ổn định, tuyệt đối an toàn và hiệu quả cao. Sản lượng điện dự kiến đạt 20.529 triệu kWh (bằng 98% kế hoạch năm 2017), doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 30.987 tỉ đồng (bằng 106% kế hoạch năm 2017), lợi nhuận trước thuế đạt 2.503 tỉ đồng (bằng 183% kế hoạch năm 2017). Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.374 tỉ đồng, bằng 124% kế hoạch cả năm, vượt 10% so với năm 2016; thực hiện tiết kiệm và tiết giảm được 290 tỉ đồng trong toàn Tổng công ty (bằng 167% kế hoạch cả năm 2017).

Bên cạnh đó, năm 2017, PV Power đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện an toàn, chất lượng, vượt trước tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại các nhà máy điện Hủa Na, Cà Mau 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1. Đồng thời đang triển khai đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và sẽ vượt trước tiến độ đề ra.

Đối với công tác cổ phần hóa, PV Power đã hoàn thành các bước quan trọng trong công tác cổ phần hóa Công ty mẹ và được Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa của PV Power (ngày 08/12/2017); hoàn thành các bước chuẩn bị để thực hiện IPO và lựa chọn cổ đông chiến lược. Dự kiến tổ chức Roadshow tại Hà Nội (ngày 15/01/2018), tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 19/01/2018) và IPO (ngày 31/1/2018) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội…

Năm 2018, PV Power đặt ra mục tiêu chuyển đổi quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty theo mô hình công ty cổ phần thành công và hiệu quả. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, PV Gas, TKV, tăng cường quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng duy trì thiết bị nhà máy khả dụng cao, vận hành ổn định; phấn đấu tổng sản lượng điện năm 2018 đạt 21.570 triệu kWh trên cơ sở tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh thu đạt 30.951,5 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.912,9 tỉ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 1.236,5 tỉ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của PV Power trong năm 2017 trong bối cảnh Tập đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn và nhấn mạnh, PV Power đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của toàn Tập đoàn.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn yêu cầu PV Power trong năm 2018 tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ hàng đầu trong việc vận hành hiệu quả, an toàn các nhà máy điện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, hoàn thành công tác cổ phần hóa. Đồng thời, Tổng giám đốc cũng lưu ý, khi PV Power thực hiện IPO cũng là cơ hội để đơn vị tối ưu hóa, tự thay đổi mình để vươn lên cạnh tranh, đứng vững trong thị trường sản xuất điện.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động