RSS Feed for Cơ chế tài chính đầu tư lưới truyền tải phân kỳ 3 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 09/08/2022 00:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Cơ chế tài chính đầu tư lưới truyền tải phân kỳ 3

 - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất của Ngân hàng Vietinbank triển khai Dự án "Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3" vay vốn ADB, tránh làm kéo dài tiến độ giải ngân, báo cáo Thủ tướng phương án chọn cơ quan cho vay lại.

Đồng bộ từ Nhiệt điện Vĩnh Tân tới vùng trọng điểm
Cải thiện năng lực truyền tải điện giữa các vùng miền
Phương án quản lý Sân phân phối 500 kV Vũng Áng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt cơ chế và điều kiện cho vay lại cụ thể đối với Khoản vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) về triển khai Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3" vay vốn ADB để tận dụng các kết quả thẩm định đã thực hiện, tránh làm kéo dài tiến độ giải ngân và triển khai Dự án, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án chọn cơ quan cho vay lại phù hợp.

Bộ Công Thương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan những thay đổi về chính sách, chế độ ảnh hưởng đến hiệu quả của Dự án và cơ chế tài chính được duyệt.

Phó Thủ tướng giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn đối ứng, nguồn trả nợ (gốc, lãi, phí), phối hợp chặt chẽ với cơ quan cho vay lại trong việc hoàn thành các thủ tục về bảo đảm tiền vay, đảm bảo Dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và có hiệu quả; báo cáo các cơ quan theo quy định hiện hành.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động