RSS Feed for Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 21/02/2024 07:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1

 - Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo… Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đã xây dựng Đề án chuyển đổi số trong Tổng công ty. Đây chính là nỗ lực của EVNGENCO 1 trong việc áp dụng lĩnh vực chuyển đổi số trong thực tiễn quản trị, điều hành và sản xuất của đơn vị.
Chuyển đổi số từ góc nhìn công tác cải cách hành chính tại Nhiệt điện Nghi Sơn Chuyển đổi số từ góc nhìn công tác cải cách hành chính tại Nhiệt điện Nghi Sơn

Trước làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, ngành điện nói chung và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nói riêng đang nỗ lực hành động trong công cuộc chuyển đổi số để mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó, công tác cải cách hành chính đã được Công ty triển khai một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả phương diện công việc liên quan đến công tác văn phòng.

Ứng dụng công nghệ số trong cảnh báo xả nước điều tiết hồ thủy điện Ứng dụng công nghệ số trong cảnh báo xả nước điều tiết hồ thủy điện

Vùng hạ du có nhiều dân cư sinh sống dọc theo hai bên bờ sông trong khi lưu lượng lũ hàng năm trên các sông là rất lớn. Đáng chú ý, những năm gần đây, tình hình mưa lũ lại diễn biến phức tạp dưới những tác động của biến đổi khí hậu. Do vậy, các đơn vị thủy điện trong Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) luôn đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân vùng hạ du khi nhà máy vận hành xả nước điều tiết hồ chứa và chạy máy phát điện.


“Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn là Chủ đề năm 2021 với mục tiêu “Xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số”, điều này thể hiện tầm quan trọng, sự cấp thiết của chuyển đổi số trong sự phát triển của EVN và các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1
Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điều hành.

Là một trong chín Tổng công ty của EVN, EVNGENCO 1 cũng nằm trong xu hướng đó. Sự cần thiết của công tác chuyển đổi số cũng đã được Ban Lãnh đạo Tổng công ty nhìn nhận từ rất sớm. Ban Lãnh đạo EVNGENCO 1 nhận thức việc triển khai chuyển đổi số không phải là việc làm theo phong trào, mà là một chương trình mang tính bước ngoặt đối với một đơn vị sản xuất điện như EVNGENCO 1.

Theo đó, ngày 13/7/2021, Hội đồng thành viên EVNGENCO 1 đã ban hành Nghị quyết số: 196/NQ-HĐTV về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1”. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm là: Triển khai hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, nhận thức của người lao động, cán bộ công nhân viên Tổng công ty về ứng dụng khoa học công nghệ; Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất trong Tổng công ty; Triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng dụng cho phép số hoá quy trình tác nghiệp thường ngày của Tổng công ty, số hoá quy trình quản lý tài sản, thiết bị tại các nhà máy điện, cụ thể như quy trình lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng hằng năm, quy trình quản lý đấu thầu - quản lý hợp đồng, quy trình điều độ tàu tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, quy trình quản lý công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện...

Các nhiệm vụ trong tâm trên được cụ thể hoá trong kế hoạch chuyển đổi số hàng năm, trong quá trình thực hiện sẽ thường xuyên được hiệu chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tế điều hành, sản xuất của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của EVNGENCO1 cho biết: Tổng công ty xác định và lựa chọn chuyển đổi số là phương tiện giúp EVNGENCO 1 tăng tốc trong quá trình hiện thực hoá các mục tiêu của Tổng công ty, đó là: Gia tăng hiệu quả hoạt động; Nâng cao sự hài lòng của người lao động với công việc; Tăng cường khả năng thích ứng trong tình hình mới.

Để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số của EVNGENCO 1 được triển khai một cách toàn diện, thống nhất trong toàn Tổng công ty. Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã giao nhiệm vụ cho các Ban chuyên môn xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong EVNGENCO 1, theo đó đã nhận diện các cơ hội áp dụng chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động, đề ra các mục tiêu, giải pháp chuyển đổi số và phương thức triển khai thực hiện cụ thể. Lãnh đạo Tổng công ty sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, hỗ trợ việc ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác; các tác nghiệp trong Tổng công ty sẽ được thực hiện trên các phần mềm với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, tác nghiệp liên thông, thống nhất giữa các cấp; công việc Ban Lãnh đạo giao cho các ban/đơn vị sẽ được giám sát, theo dõi/cập nhật tình hình thực hiện trên môi trường số...

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2021, đồng thời thực hiện các công việc chuẩn bị cho kế hoạch chuyển số số năm 2022.

Cụ thể là tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức trong Người lao động, các cấp Lãnh đạo quản lý về cơ hội mà chuyển đổi số đem lại, nâng cao kỹ năng xử lý công việc trên môi trường số cho cán bộ công nhân viên; Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong Tổng công ty trong giai đoạn trước mắt cũng như về dài hạn; Triển khai các phần mềm ứng dụng để số hoá quy trình tác nghiệp trong Tổng công ty.

Đặc biệt, Tổng công ty sẽ triển khai thí điểm một hệ thống quản lý chuyên nghiệp đối với tài sản, thiết bị, đối với công tác điều hành, sản xuất tại 1 nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty, nơi Tổng công ty đánh giá là hiệu quả đem lại là cao nhất. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét để triển khai nhân rộng trên toàn Tổng công ty ở giai đoạn tiếp theo.

Câu chuyện về chuyển đổi số của ngành điện nói chung cũng như Tổng công ty Phát điện 1 hay các đơn vị thành viên cần sự nỗ lực bứt phá không ngừng và EVNGENCO 1 vẫn đang giữ vững quyết tâm cao chinh phục thử thách này./.

PHƯƠNG THẢO

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động