RSS Feed for Chuyển đổi số là công việc trọng tâm của Tổng công ty Phát điện 1 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 09:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chuyển đổi số là công việc trọng tâm của Tổng công ty Phát điện 1

 - Nhiều giải pháp quyết liệt hướng tới nhiệm vụ chuyển đổi số đã được đề cập tại cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh công tác thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1), thông qua hình thức trực tuyến.
Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1 Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo… Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đã xây dựng Đề án chuyển đổi số trong Tổng công ty. Đây chính là nỗ lực của EVNGENCO 1 trong việc áp dụng lĩnh vực chuyển đổi số trong thực tiễn quản trị, điều hành và sản xuất của đơn vị.

Mặc dù thời gian qua chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Tổng công ty Phát điện 1 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Cụ thể, EVNGENCO 1 đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế làm việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tập đoàn giao, đồng thời tích cực tham gia các công việc do Ban Chỉ đạo/các Tổ công tác Chuyển đổi số của Tập đoàn phân công.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đã đạt được, theo lãnh đạo EVNGENCO 1, công tác triển khai các kế hoạch chuyển đổi số còn cần các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tốc độ triển khai.

Chuyển đổi số là công việc trọng tâm của Tổng công ty Phát điện 1
Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 nhấn mạnh: “Công tác Chuyển đổi số là công việc trọng tâm, trọng điểm và là chủ đề năm của năm 2021, yêu cầu Lãnh đạo Tổng công ty, và các ban sát sao, quyết liệt, tìm mọi giải pháp để phấn đấu vượt tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số được Tập đoàn giao”.

Các giải pháp quyết liệt được đề cập tại cuộc họp bàn có thể điểm đến là rà soát, lập kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số được giao nhằm đạt được mục tiêu đề ra của năm và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện (lượng hoá bằng con số, tỷ lệ hoàn thành cụ thể) các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch đã lập.

Một trong những mục tiêu cụ thể để đưa chuyển đổi số đến gần và sâu rộng trong toàn bộ CBCNV là việc triển khai hệ thống GENCO1Portal tại cơ quan Tổng công ty và hệ thống D-Office đến các đơn vị thành viên, nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trong năm 2021.

Giải pháp quyết liệt trong việc quản trị điều hành là việc đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số được giao thành một trong những chỉ tiêu xếp loại, đánh giá cuối năm đối với lãnh đạo các ban, đơn vị và nghiên cứu đề xuất thuê chuyên gia CNTT để hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng công ty.

Định kỳ hàng tháng sẽ có các cuộc họp cấp Ban chỉ đạo, với các bộ phận liên quan để rà soát và kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đối số được phân công (về trình tự thủ tục đầu tư; phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng dùng chung...)./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động