RSS Feed for Chuẩn bị trình dự thảo Nghị định về kinh doanh khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 21/05/2024 09:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chuẩn bị trình dự thảo Nghị định về kinh doanh khí

 - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, hiện tại dự thảo Nghị định kinh doanh khí thay thế cho Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí đã qua hết các bước thẩm định và sẽ được trình lên Chính phủ trong một vài ngày tới.

Bước tiến mới trong kinh doanh khí thấp áp Việt Nam

Đối với lĩnh vực kinh doanh khí, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét. Quá trình xây dựng Nghị định được cơ quan này tiến hành như sau:

Bước 1: Ngày 6/2/2017, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký ban hành Quyết định số 337/QĐ-BCT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí.

Bước 2: Ngày 1/3/2017, Bộ Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập là đại diện các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh Dự thảo 1 Nghị định. Sau khi tiếp nhận các góp ý của các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập, Bộ Công Thương đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo 2 Nghị định kinh doanh khí.

Bước 3: Ngày 7/3/2017, Dự thảo 2 đã được đăng trên website của Chính phủ và website của Bộ Công Thương để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bước 4: Ngày 22 và 24/3/2017, Bộ Công Thương phối hợp với VCCI tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 5: Ngày 12/4/2017, Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành có liên quan, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, Bộ Công Thương hoàn thiện Dự thảo Nghị định về kinh doanh khí.

Bước 6: Ngày 4/8/2017, Bộ Công Thương có công văn số 7028/BCT-PC gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh khí thay thế cho Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí.

Bước 7: Ngày 24/8/2017, Bộ Tư pháp có công văn số 233/BC-BTP gửi Bộ Công Thương báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh khí thay thế cho Nghị định số 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí.

Trong quá trình soạn thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thông qua nhiều hình thức như hội thảo, gửi trực tiếp dự thảo, đưa dự thảo lên website của Bộ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Như vậy, tính đến thời điểm này, dự thảo Nghị định kinh doanh khí thay thế cho Nghị định số 19 đã qua hết các bước thẩm định và sẽ được trình lên Chính phủ trong một vài ngày tới.

Theo quan điểm của Bộ Công Thương, các hoạt động kinh doanh khí gắn liền với các khâu, cơ sở vật chất của thương nhân như: bồn chứa khí, chai LPG, đường ống, trạm nạp, trạm cấp, trạm nén, các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG, chai LPG mini tiềm ẩn, chứa đựng nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng, tác động đến môi trường cần được kiểm soát.

Hiện nay, theo Nghị định 19/2016/NĐ-CP chỉ chú trọng đến quản lý, quy định các điều kiện kinh doanh chưa tập trung quy định các điều kiện liên quan đến an toàn trong hoạt động kinh doanh khí. Do vậy, việc quản lý hoạt động kinh doanh khí sẽ theo hướng tập trung vào các yêu cầu liên quan đến an toàn đối với các khâu, cơ sở vật chất của thương nhân nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đồng thời là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác hậu kiểm trong lĩnh vực này và mục tiêu là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động