RSS Feed for Chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 21/02/2024 07:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng

 - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng.

Cụ thể, để bảo đảm tiến độ, chất lượng các báo cáo, đề án và tính chính xác của thông tin, số liệu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ sẽ được bố trí vào khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày mùng 3 hằng tháng (nếu trùng ngày nghỉ sẽ bố trí vào ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp có yêu cầu công việc đột xuất sẽ bố trí theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các thành viên Chính phủ bố trí công việc và thời gian công tác để tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phủ, hạn chế cử người dự họp thay. Đồng thời, chủ động chuẩn bị báo cáo, đề án được phân công theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi về Văn phòng Chính phủ chậm nhất ngày 25 tháng trước tháng tổ chức phiên họp.

Để chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội hằng tháng, đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê, cung cấp thông tin, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công theo chức năng, nhiệm vụ gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hằng tháng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tập hợp số liệu và xây dựng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất 3 ngày trước phiên họp để gửi các thành viên Chính phủ.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động