RSS Feed for Chiến lược, lộ trình chuyển đổi số của EVNHANOI | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 12:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chiến lược, lộ trình chuyển đổi số của EVNHANOI

 - Với mục tiêu rà soát, tối ưu hóa hệ thống quy trình lõi phục vụ việc xây dựng quy trình số, triển khai thực hiện trên quy mô doanh nghiệp số. Bên cạnh đó định hướng về nền tảng phát triển công nghệ phần mềm, đảm bảo tính chung, tính mở và tích hợp trong bối cảnh các ứng dụng đang được phát triển theo thời gian thực. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng chiến lược, lộ trình chuyển đổi số cho toàn doanh nghiệp trong đó chú trọng thay đổi nhận thức toàn thể CBCNV về công tác chuyển đổi số.
EVNHANOI và mục tiêu từng bước hiện đại hóa lưới điện EVNHANOI và mục tiêu từng bước hiện đại hóa lưới điện

Với mục tiêu từng bước hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh việc tự động hóa trong công tác vận hành và kinh doanh điện năng. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số toàn bộ các lĩnh vực hoạt động và xây dựng lưới điện thông minh (Smart grid) trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tối ưu hóa lưới điện Thành phố Hà Nội.


Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định nghĩa là “việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới” Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

Chiến lược, lộ trình chuyển đổi số của EVNHANOI
EVNHANOI áp dụng chuyển đổi số cho mọi mặt hoạt động.

EVNHANOI xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, xác định rõ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật; Kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng; Công tác quản trị sản xuất; Đào tạo nhận thức, xây dựng khung văn hóa số. Chuyển đổi số được chia thành các giai đoạn cụ thể:

Thứ nhất: Digitization (Số hóa) Số hóa là bước chuyển đổi tất cả các dữ liệu, thông tinđược tác nghiệp thủ công do con người thực hiện trên giấy theo các qui trình, qui định và thủ tục công việc sang các định dạng kỹ thuật số. Đây có thể gọi là số hóa nội dung: quá trình chuyển đổi thông tin từ analog ở thế giới thực sang kỹ thuật số. Đây là bước đầu của hệ thống dữ liệu (data) cho quá trình thực hiện chuyển đổi số. Việc tìm kiếm, lưu trữ và chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng hơn nhiều khi nó đã được số hóa.

Thứ hai: Digitalization (mô hình hóa và tích hợp) Ứng dụng công nghệ số với các dữ liệu số (trên cơ sở đã được tích hợp) để tối ưu hóa, hướng tới thay đổi qui trình thực hiện các công việc sử dụng dữ liệusố để làm cho cách thức hoạt động đơn giản và hiệu quả hơn. Đây có thể coi là bước số hóa trên nền công nghệ số để tối ưu hóa quy trình đã có, theo mô hình và phương thức hoạt động đã có nhưng bước đầu tạo ra các chuỗi giá trị gia tang và trải nghiệm người dung hướng tới các dịch vụ đã có theo phương thức hoàn toàn mới.

Thứ ba: Digital Transformation (Chuyển đổi số) Chuyển đổi số được xác định là một quá trình, không phải là đích và là quá trình nhận thức, quá trình tự thân, không phải là quá trình học tập kinh nghiệm. Được xác định trên cơ sở các chuỗi giá trị gia tăng và cung ứng trải nghiệm mới trền nền công nghệ số với 3 chủ thể: Cơ quan quản lý nhà nước, Doanh nghiệp (EVN và EVNHANOI) và khách hàng sử dụng điện trên môi trường đảm bảo an toàn an ninh thông tin cá nhân và doanh nghiệp.

Chuyển đổi số là quá trình lâu dài và nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, muốn chuyển đổi số trước hết phải chuyển đổi nhận thức. Tham gia vào tiến trình chuyển đổi số, mỗi CBCNV cần cảm nhận, thấy rõ, nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số trước khi có hành động cụ thể để thực hiện. Chuyển đổi số không phải là một khái niệm trìu tượng, xa vời, không thiết thực với bản thân. EVNHANOI đã tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ cũng như các vấn đề cốt lõi về chuyển đổi số, an toàn thông tin để người lao động có thể chủ động ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc.

Chuyển đổi số sẽ chuyển đổi mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội, trong đó có lao động. Doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống để phù hợp với một xã hội được chuyển đổi số. EVNHANOI sẽ huy động mọi nguồn lực, ứng dụng tối đa các công nghệ hiện đại để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của khách hàng./.

VIỆT ANH - EVNHANOI

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động