RSS Feed for Bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 17:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC

 - Chiều ngày 25/12/2018, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC).

EVNHCMC và mục tiêu 100% khách hàng giao dịch trực tuyến

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch EVN trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Thành viên EVNHCMC. 

Theo đó, ông Lê Văn Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVNHCMC được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM. 

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Ông Lê Tấn Định - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự và ông Nguyễn Minh Tùng - Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên.

Quyết định được ký và có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2018.

Tại Hội nghị, EVN cũng đã ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại EVN cho Hội đồng thành viên EVNHCMC.

Trước đó, ngày 15/12/2018, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Kế toán trưởng - Trưởng Ban Tài chính kế toán giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên và Ban điều hành Tổng công ty Điện lực TP. HCM được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số: 129/QĐ-EVN ngày 31/7/2017.

Theo đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động