RSS Feed for Ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động các Quỹ tập trung của Vinacomin | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 19:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động các Quỹ tập trung của Vinacomin

 - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đối tượng áp dụng Thông tư này là Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), các đơn vị khai thác, chế biến than - khoáng sản, các đơn vị thụ hưởng các quỹ tập trung trong Tập đoàn (Thông tư số: 206/2012/TT-BTC, ngày 26/11/2012).

 

 

>> Cần có chính sách ưu đãi thu hút lao động ngành Than
>> Nâng mức bồi dưỡng người lao động khai thác khoáng sản trong hầm lò
>> Đánh giá tổng thể bể than Quảng Ninh

Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc lập, quản lý, sử dụng các Quỹ tập trung tại Vinacomin, gồm: Quỹ thăm dò than - khoáng sản; Quỹ Môi trường than - khoáng sản; Quỹ Cấp cứu mỏ; Quỹ Đào tạo, y tế và Quỹ Đổi mới cơ cấu lao động.

Các Quỹ tập trung được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của Cinacomin và các đơn vị sản xuất, chế biến than - khoáng sản, với mức tính cụ thể như sau:

Quỹ Thăm dò than - khoáng sản tính tối đa không quá 2% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến than-khoáng sản.

Quỹ Môi trường than - khoáng sản được tính tối đa không quá 1,5% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến than - khoáng sản.

Quỹ Cấp cứu mỏ được tính tối đa không quá 0,1% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến than - khoáng sản.

Quỹ Đào tạo, y tế được tính tối đa không quá 0,3% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến than-khoáng sản.

Doanh thu của các đơn vị chế biến than - khoáng sản để tính và lập quỹ là doanh thu bán hàng trừ đi giá trị than, khoáng sản mua vào và đã bán ra trong kỳ.

Doanh thu của các đơn vị sản xuất than thực hiện theo hướng dẫn của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Quỹ Đổi mới cơ cấu lao động được tính từ nguồn Quỹ tiền lương thực hiện hàng năm của Vinacomin và các đơn vị khai thác, chế biến than - khoáng sản. Tỷ lệ tính tối đa không quá 1% trên tổng quỹ lương thực hiện của Công ty mẹ và các đơn vị sản xuất, chế biến than - khoáng sản.

Quy trình sử dụng các quỹ: Hàng năm, các đơn vị sử dụng các quỹ tập trung căn cứ vào nhu cầu xây dựng mỏ mới, cải tạo mở rộng công suất mỏ; Đánh giá các tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh than, khoáng sản đến môi trường; kế hoạch hoạt động của Trung tâm cấp cứu mỏ; nhu cầu đầu tư tại các trường đào tạo, các trung tâm ý tế và kế hoạch đổi mới cơ cấu lao động để tổ chức xây dựng kế hoạch sử dụng các quỹ tập trung trình Tập đoàn thẩm định phê duyệt.

Tại Tập đoàn, căn cứ mục tiêu, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn lập kế hoạch thu, chi các quỹ tập trung và giao kế hoạch chi thăm dò, khảo sát than - khoáng sản; các dự án môi trường; đào tạo, y tế; cấp cứu mỏ và đổi mới cơ cấu lao động hàng năm cho các đơn vị; đồng thời phê duyệt đề án, phương án, dự toán cho từng đơn vị.

Hàng năm, Vinacomin lập kế hoạch thu, chi các quỹ tập trung cho năm sau gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trước ngày 30/9 của năm lập kế hoạch. Trong phạm vi 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn và đầy đủ hồ sơ về kế hoạch thu, chi các quỹ tập trung của Vinacomin, Bộ Công Thương chủ trì lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của Bộ Tài chính để có ý kiến thoả thuận bằng văn bản gửi Vinacomin.

Sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ Công Thương, Vinacomin có trách nhiệm giao kế hoạch thu, chi các quỹ tập trung cho Công ty mẹ và các đơn vị trong Tập đoàn để triển khai thực hiện. Thời gian giao kế hoạch chậm nhất là 31/12 của năm lập kế hoạch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/1/2013.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

"Nếu vì cái ghế mình đang ngồi thì chế độ sẽ suy vong"
'Đường lười bò': Bước đi láu cá của Trung Quốc

Nhật Bản liên kết quân sự để đối phó Trung Quốc

www.nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động