RSS Feed for sản chế than Chủ nhật 24/09/2023 21:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động các Quỹ tập trung của Vinacomin

Ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động các Quỹ tập trung của Vinacomin

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đối tượng áp dụng Thông tư này là Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), các đơn vị khai thác, chế biến than - khoáng sản, các đơn vị thụ hưởng các quỹ tập trung trong Tập đoàn (Thông tư số: 206/2012/TT-BTC, ngày 26/11/2012).
Phiên bản di động