Văn hóa doanh nghiệp

TKV triển khai hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

20:41 |03/10/2018

 - 

Nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2018), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các các công ty con, đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.  

Ngày 9/11 hàng năm được lấy là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo kế hoạch chỉ đạo của Tập đoàn, từ nay đến ngày 9/11/2018, Tập đoàn và các công ty con, đơn vị trực thuộc sẽ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức quán triệt, phổ biến sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa và nội dung các hoạt động triển khai ngày Pháp luật năm 2018 tại đơn vị.

Tập đoàn yêu cầu thủ trưởng các công ty, đơn vị trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định chủ đề, lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan đơn vị mình.

Trong triển khai, cần lồng nghép thực hiện chủ trương, chính sách mới ban hành, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của từng công ty, đơn vị.

Đặc biệt, cần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công nhân viên chức và người lao động về các quy định quản lý nội bộ của TKV.

Tuần lễ cao điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam từ ngày 5/11 đến 9/11/2018, các đơn vị có thể tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tổ chức các phong trào xung kích đảm nhận công trình việc khó, hoạt động văn hóa, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác phù hợp với tính chất của từng công ty, đơn vị...

Tập đoàn khuyến khích các đơn vị xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng ngày Pháp luật trong các đơn vị thuộc TKV, đề xuất khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành Pháp luật..

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3