Công nghiệp than

TKV áp dụng mức lương công nhân có thể cao hơn giám đốc

16:36 |11/03/2019

 - 

Với tính chất và đặc thù các công việc của từng ngành nghề, thu nhập của người lao động trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có thể cao hơn giám đốc danh nghiệp.

Lương thợ lò tiếp tục được tăng thêm 5%



Đây là một trong những điểm mới của quy chế trả lương, thưởng áp dụng trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đối với lao động cần thu hút, giữ chân, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề giỏi.

Theo đó, người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề giỏi là những người mà trình độ, năng lực, tay nghề, hiệu quả công việc của họ vượt trội so với những người khác trong đơn vị, góp phần quyết định đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Mức tiền lương đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề gỏi, ca trưởng, kíp trưởng trong các nhà máy điện, nhà máy alumin, nhà máy hóa chất; thợ sửa chữa cơ khí, cơ điện có thay nghề cao; lực lượng bảo vệ vũ trang thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, v.v... Các đơn vị này tùy theo tính chất công việc để áp dụng hệ số tăng thêm và không hạn chế mức tối đa, có thể cao hơn cả lương giám đốc doanh nghiệp.

HÙNG HẢI



®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3