RSS Feed for Xây cầu cảng thuộc Bến cảng hành khách Hòn Gai | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 06/07/2022 05:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Xây cầu cảng thuộc Bến cảng hành khách Hòn Gai

 - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu cảng số 1 thuộc Bến cảng hành khách Hòn Gai, Cảng biển Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu cảng số 1 thuộc Bến cảng hành khách Hòn Gai, Cảng biển Quảng Ninh theo thẩm quyền và theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 31/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và các quy định khác có liên quan của pháp luật sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy mô, công năng và phân kỳ đầu tư để đảm bảo việc đầu tư xây dựng cầu cảng nêu trên phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động