RSS Feed for Vinacomin nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống thang, bảng lương | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 25/09/2023 09:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vinacomin nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống thang, bảng lương

 - Hội đồng tư vấn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thang, bảng lương ngành Than - Khoáng sản áp dụng trong Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam” do TS Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng thành viên làm chủ nhiệm.


Để khắc phục những bất cập và phù hợp với bối cảnh mới, Đảng, Chính phủ đã có chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo hướng Nhà nước sẽ dần từng bước giao cho các doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thang, bảng lương áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp.

Với 3 chương: Chương I, Tổng quan chế độ chính sách tiền lương của Nhà nước; Chương II, Tổng quan kinh nghiệm về thang lương, bảng lương trong ngành Công nghiệp Than - Khoáng sản của nước  ngoài; Chương III, Phân tích đánh giá hiện trạng hệ thống thang lương, bảng lương ngành Than - Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đề tài đặt ra mục tiêu là xây dựng được hệ thống thang, bảng lương ngành Than - Khoáng sản hợp lý áp dụng trong Vinacomin, được Hội đồng thành viên Tập đoàn thông qua và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hội đồng đánh giá, đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu phù hợp, số liệu tin cậy… Hội đồng nhất trí thông qua để trình Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt.

 

(Nguồn: Vinacomin)


 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động