RSS Feed for Vietsovpetro phát hiện vỉa dầu mới tại cấu tạo Thỏ Trắng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 20:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro phát hiện vỉa dầu mới tại cấu tạo Thỏ Trắng

 - Ngày 30/6/2012, giếng khoan thăm dò ThT-1X tại cấu tạo Thỏ Trắng đã cho dòng dầu tự phun với lưu lượng trung bình 1.690 thùng/ngày đêm. Đây là kết quả thử vỉa tại đối tượng đầu tiên trong khoảng độ sâu từ 3.500 đến 3.650 mét.

>> 30 năm Đảng bộ Vietsovpetro

Theo kế hoạch, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sẽ tiếp tục tiến hành thử vỉa 4 đối tượng triển vọng khác nằm ở các tầng phía trên của giếng này. Thỏ Trắng là cấu tạo địa chất độc lập trong lô 09-1 nằm về phía Tây Bắc mỏ Bạch Hổ.

Ông Lê Việt Hải - Phó tổng giám đốc địa chất Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết: Sau giếng thăm dò ThT-1X, Vietsovpetro sẽ khoan giếng thẩm lượng ThT-2X để đánh giá toàn diện trữ lượng dầu khí của cấu tạo, đồng thời sẽ tiến hành các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để có thể sớm đưa cấu tạo này vào khai thác trong năm 2013.

NangluongVietnam

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động