RSS Feed for Vietsovpetro phấn đấu gia tăng 5,5 triệu tấn quy dầu/năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 20:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro phấn đấu gia tăng 5,5 triệu tấn quy dầu/năm

 - Thông tin trên vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro) lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua.

Chỉ tịch PVN: Phân quyền, tạo thêm cơ chế mới cho PVEP

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX trong 5 năm 2010 - 2015, Đảng bộ Vietsovpetro đã lãnh đạo tập thể lao động phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía Nga thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục giữ vững sự  phát triển ổn định Vietsovpetro và khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu, khí, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.  

Cụ thể, đã đẩy mạnh tận thăm dò lô 09-1, mở rộng tìm kiếm thăm dò ra các lô mới; tổ chức khai thác an toàn các mỏ Bạch Hổ và Rồng, đưa nhanh các mỏ mới, khu vực mới vào khai thác; tăng cường đầu tư trang thiết bị mới, phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.

Đã trẻ hóa và đào tạo đội ngũ lao động trình độ cao; đời sống vật chất và điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện đáng kể. Công tác an toàn sản xuất được đảm bảo, an ninh trên các công trình dầu khí được giữ vững.

Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản đã đề ra, trong nhiệm kỳ, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 28,54 triệu tấn, bằng 101,7% kế hoạch do Hội đồng Vietsovpetro giao, thu gom và đưa vào bờ 6,1 tỷ m3 khí, doanh thu bán dầu ước đạt 22,01 tỷ USD (bằng 121,5% kế hoạch do các kỳ họp Hội đồng Liên doanh phê duyệt), nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận Phía Việt Nam từ dầu thô ước đạt 14,0 tỷ USD (bằng 133,4% kế hoạch Hội đồng giao), trong đó lợi nhuận phía Việt Nam là 2,18 tỷ USD, lợi nhuận phía Liên bang Nga là 2,01 tỷ USD.

Vietsovpetro khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu, khí, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.  

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội đã thảo luận và xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò, tận thăm dò để gia tăng trữ lượng, nâng cao hệ số thu hồi dầu và hiệu quả khai thác các mỏ, các công trình biển, đưa nhanh các mỏ mới vào hoạt động, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ dầu khí chất lượng cao, đổi mới công tác quản lý nhằm đảm bảo cho Vietsovpetro phát triển ổn định, lâu dài”...

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm tới: Gia tăng trữ lượng thu hồi từ 4,5 đến 5,5 triệu tấn quy dầu/năm, phấn đấu đạt hệ số thay thế trữ lượng lớn hơn 1; Sản lượng khai thác dầu thô gồm 23,45 triệu tấn; Doanh thu bán dầu 13,2 tỷ USD, trong đó nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam trên 7,6 tỷ USD (với giá dầu thô 75USD/thùng); Doanh thu từ dịch vụ cho bên ngoài 893,4 triệu USD.

5 nhiệm vụ chính

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ổn định Vietsovpetro đến năm 2030 phù hợp với Hiệp định Liên Chính phủ ngày 27/12/2010 và Chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2035, tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, sang Liên bang Nga và các nước khác.

 Áp dụng hiệu quả công nghệ truyền thống và công nghệ mới đảm bảo khai thác an toàn, nâng cao hệ số thu hồi dầu các mỏ tại lô 09-1, phát triển khai thác hiệu quả mỏ khí Thiên Ưng, khẩn trương đưa các mỏ dầu, khí vào khai thác sớm.

Nâng cao năng suất lao động ở các bộ phận, đơn vị sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tổng thể về quản lý sử dụng hiệu quả ngân sách, chi phí.

Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, phương tiện, thiết bị và cơ sở vật chất hiện có để gia tăng khối lượng và giá trị dịch vụ, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các tổ chức bên ngoài.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và định biên lao động, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động