RSS Feed for Vietsovpetro hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu năm 2015 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/04/2024 01:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu năm 2015

 - Vietsovpetro vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015, triển khai khai kế hoạch năm 2016 và Hội nghị Người Lao động.

Năm 2016, Vietsovpetro phấn đấu khai thác 5 triệu tấn dầu

Ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro cho biết: tính đến hết tháng 11/2015, Vietsovpetro đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chủ yếu, như kế hoạch khoan thăm dò và gia tăng trữ lượng dầu khí, kế hoạch cung cấp khí vào bờ và xây dựng các công trình biển.

Cụ thể, năm 2015 đã khoan 5 giếng thăm dò (đạt 133,3% kế hoạch) và đều có phát hiện thương mại; thực hiện 78,1 nghìn mét khoan (đạt 100,1% kế hoạch), kết thúc thi công 26 giếng và thực hiện sửa chữa lớn 62 lượt giếng khoan; về khai thác dầu, đã hoàn thành kế hoạch 5,1 triệu tấn dầu vào ngày 24/12/2015, dự kiến đến hết năm sẽ khai thác 5,2 triệu tấn, vượt mức kế hoạch khoảng 100 nghìn tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ hơn 1,4 tỷ mét khối khí (đạt 123,4% kế hoạch). Doanh thu bán dầu cả năm đạt 2,19 tỷ USD.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa giàn ThTC-2 vào hoạt động sớm trước 1 tháng 16 ngày so với kế hoạch và hoàn thành lắp đặt 2 công trình DK;Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường được đảm bảo; Các lĩnh vực hoạt động khác như nghiên cứu khoa học, khảo sát thiết kế, địa vật lý, vận tải biển, vận tải ô tô, cơ điện, kho cảng cùng các hoạt động phụ trợ đã tiến hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của Vietsovpetro năm 2015.

Bên cạnh đó, Vietsovpetro đã chủ động thực hiện nhiều đợt hoàn thiện cơ cấu tổ chức nội bộ, trong đó có việc sáp nhập các phòng ban, xưởng, bộ phận sản xuất có các chức năng trùng lặp nhau, nhằm tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hết tháng 12, Vietsovpetro sẽ cắt giảm 400 biên chế so với Nghị quyết Hội đồng 44 là 78 chức danh.

Ông Từ Thành Nghĩa khẳng định: mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và chuyên viên hai Phía, năm 2015 Vietsovpetro đã đề ra nhiều giải pháp và đã nỗ lực tăng công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm cũng như giãn tiến độ một số công việc và tiết giảm được khoảng 470 triệu USD so với ngân sách được Hội đồng 44 phê duyệt.

Năm 2016, Vietsovpetro sẽ thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như: khai thác 5,0 triệu tấn dầu thô, nhiệm vụ bổ sung 100 ngàn tấn; thu gom và cung cấp vào bờ trên 1,3 tỷ mét khối khí; khoan thăm dò với 8,0 nghìn mét, khoan khai thác trên 85 nghìn mét, kết thúc thi công 23 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 9 lượt giếng khoan và cắt thân hai 4,34 nghìn mét.

Trong xây dựng các công trình biển, tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ chế tạo, lắp đặt, cùng với xây dựng các đường ống ngầm để đưa vào khai thác giàn nhẹ RC-9 và giàn ThTC-3 trong quý III và quý IV năm 2016; hoàn thành đóng mới giàn Tam Đảo-05, sà lan nhà ở, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2016 và 2 tàu dịch vụ vào tháng 3/2017.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất tại Lô 09-1, năm 2016 sẽ tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba…, lập kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế Tài chính, Quy chế Nhân viên phù hợp theo Luật Lao động, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Vietsovpetro, lập kế hoạch sử dụng hàng tồn kho năm 2016, tập trung thực hiện việc đào tạo về kỹ thuật an toàn và quản lý an toàn cho những người chỉ huy trực tiếp công việc và lãnh đạo các công trình sản xuất…

Về cơ cấu tổ chức, Vietsovpetro đang chuẩn bị phương án để trình Hai phía xem xét và quyết định. Do giá dầu giảm mạnh và sự thiếu hụt tài chính của Vietsovpetro, Hội đồng 45 quyết nghị tạm thời giảm 10% lương chức danh cán bộ chủ chốt và cắt giảm 28% quỹ thưởng.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động