RSS Feed for Vận động hộ dân GPMB dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 10/12/2023 01:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vận động hộ dân GPMB dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR

 - Có thể nói, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đóng vai trò tích cực, là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và là động lực chính vừa thu hút đầu tư, vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung và tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở Rộng nói riêng.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như trên, xác định công tác bồi thường, GPMB là công tác quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự án. Vì vậy, Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân tập trung toàn lực của lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn phối hợp tích cực vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai, bồi thường, GPMB và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất... nên đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Tính đến ngày 19/6/2017, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tích cực hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương vận động, thuyết phục được 48 hộ /57 hộ dân nằm trong diện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở Rộng - Hạng mục: Khu nhà máy chính + Hành lang cây xanh cách ly. 

Đoàn làm việc với ông Trương Long Thanh và ông Trương Văn Dũng. 

Ngày 28/6/2017, UBND xã Vĩnh Tân, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và các đoàn thể của xã Vĩnh Tân tích cực tổ chức vận động thuyết phục 9 hộ/57 hộ còn lại chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ - Tái định cư và giao đất cho dự án.

Kết quả ngày làm việc 9 hộ/57 hộ vẫn không thống nhất nhận tiền và giao mặt bằng. Tuy kết quả ngày làm việc không đạt yêu cầu như mong muốn, nhưng cũng là một ngày làm việc tích cực thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với dự án và cũng là lần tuyên truyền để người dân nắm rõ tầm quan trọng của dự án và các chính sách áp dụng trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư.

   

Đoàn làm việc với ông Phạm Dũng.

Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất sạch đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cụ thể hóa giúp công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB đất được thực hiện đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả. Đồng thời, các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời qua, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Pháp luật, hạn chế xảy ra vướng mắc, khiếu kiện của người dân, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động