RSS Feed for Di dân Thứ hai 27/05/2024 07:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hoàn thiện chính sách di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện

Hoàn thiện chính sách di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án: “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện”. Theo đó, quan điểm của Đề án là thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ổn định đời sống cho người dân tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện nhằm giải quyết thực tiễn tất yếu các vấn đề đang tồn tại, hạn chế và sẽ tiếp tục diễn ra. Mặt khác, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về lĩnh vực di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện.
Vận động hộ dân GPMB dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR

Vận động hộ dân GPMB dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR

Có thể nói, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đóng vai trò tích cực, là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và là động lực chính vừa thu hút đầu tư, vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung và tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở Rộng nói riêng.
Bổ sung một số dự án xã hội vùng TĐC thủy điện Sơn La

Bổ sung một số dự án xã hội vùng TĐC thủy điện Sơn La

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đề nghị của UBND tỉnh Sơn La và ý kiến các Bộ về việc đầu tư một số hạng mục, dự án thành phần vùng tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La.
Tổng kết dự  án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Tổng kết dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Ngày 1/10, tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.
Ổn định đời sống người dân sau tái định cư dự án thủy điện

Ổn định đời sống người dân sau tái định cư dự án thủy điện

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
Xây dựng năng lực tái định cư bắt buộc trong ngành năng lượng

Xây dựng năng lực tái định cư bắt buộc trong ngành năng lượng

Dự án "Xây dựng năng lực tái định cư bắt buộc trong ngành năng lượng Việt Nam - GRANT" góp phần nâng cao năng lực lập kế hoạch và thực hiện tái định cư không tự nguyện trong các dự án truyền tải ở các nơi được lựa chọn. Đồng thời, tham khảo những kinh nghiệm quốc tế để có thể áp dụng trong điều kiện của địa phương...
Phiên bản di động