RSS Feed for Vận chuyển khí: Kênh dịch vụ hiệu quả của PV Gas | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 12/08/2022 06:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vận chuyển khí: Kênh dịch vụ hiệu quả của PV Gas

 - Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) - đơn vị trực thuộc PV GAS, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đạt 105% kế hoạch năm 2016.

PVN đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất năm 2016

KĐN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đạt 105% kế hoạch năm 2016.

Lượng khí tiếp nhận đạt 8.600 triệu m3 và tiêu thụ khí đạt 8.392 triệu m3, tương đương 105% kế hoạch năm 2016, về đích chỉ tiêu sản lượng trước 15 ngày.

Để đạt được kết quả trên, Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng sản lượng khí về bờ cũng như đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để vận hành an toàn hệ thống đường ống khí; tăng cường thực hành tiết giảm chi phí trong công tác BDSC, quản lý vận hành; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến và áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động…      

Công tác đảm bảo an ninh - an toàn các công trình khí được hoàn thành và nâng lên một bước, tạo chuyển biến tích cực - cụ thể - rõ ràng trong các mặt hoạt động sản xuất của Công ty. Hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường ngày càng được cải tiến, đảm bảo tính hiệu quả, hiệu năng. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn công trình khí với chính quyền, công an và bộ đội biên phòng ở các địa phương đều được duy trì chặt chẽ. Sự hiểu biết, nhận thức, tuân thủ các quy định an toàn của CBCNV ngày càng nâng cao.

Việc này đã góp phần giúp Công ty vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống công trình khí, không để xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến con người hay làm ngừng, giảm cấp khí tại trung tâm, trạm khí do Công ty quản lý; Đảm bảo tiếp nhận và phân phối khí tối đa theo yêu cầu điều độ khí của PV GAS và nhu cầu khí của khách hàng. Số giờ làm việc an toàn tính đến hết ngày 29/11/2016 là 475.247 giờ, số giờ vận hành an toàn là 8.040 giờ; đạt mức độ tin cậy 100%. 

Bên cạnh đó, KĐN đã phối hợp tốt với các chủ mỏ khí và các khách hàng trong việc đảm bảo thu gom, nén, vận chuyển, cấp khí liên tục, ổn định. Công tác này được thực hiện có nhiều thay đổi tích cực. Trên tinh thần xác định công việc của KĐN là một khâu dịch vụ, Công ty đã chủ động tổ chức gặp gỡ, hội thảo, giao lưu với tất cả các khách hàng thấp áp, điện, đạm, các chủ khí..., qua đó tăng cường phối hợp giải quyết tốt hơn những khó khăn cho các khách hàng, nâng cao hình ảnh của Công ty. 

Xác định việc thực hành tiết giảm chi phí trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dầu khí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, KĐN đã xây dựng kế hoạch, thực hiện quyết liệt và kiểm soát công tác tiết kiệm - tiết giảm chi phí trong SXKD và quản lý. Tổng kinh phí ước thực hiện tiết giảm cả năm đạt khoảng 120 tỷ đồng (bằng 125% kế hoạch 2016 đã đăng ký với TCT); tổng chi phí giảm, giãn cả năm là 236 tỷ đồng. 

KĐN đã kiểm soát và thực hiện tốt công tác BDSC ngăn ngừa và đột xuất đúng kế hoạch được giao, kết quả đạt 100% công việc BDSC ngăn ngừa, 98% công việc BDSC đột xuất và đảm bảo các thiết bị có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt được xử lý đúng hạn. Công tác BDSC kết hợp đợt dừng khí Nam Côn Sơn, Cửu Long, Hàm Rồng - Thái Bình đều hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ, tiết kiệm khoảng 300 tỷ đồng cho các khách hàng do không phải sử dụng nhiên liệu thay thế khác và góp phần trực tiếp tăng doanh thu cho PV GAS khoảng 44,5 tỷ đồng. 

Trong năm 2016, Công ty đã có 28 sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất được Hội đồng Khoa học KĐN công nhận, trong đó có 18 sáng kiến được công nhận ở cấp công ty và 10 sáng kiến được đề xuất ở cấp TCT, giá trị làm lợi khoảng 42 tỷ đồng. Việc áp dụng các sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất trong các hoạt động SXKD vừa góp phần đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống dẫn khí, vừa tiết giảm nhiều chi phí cho PV GAS, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an toàn, vận hành, BDSC.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động