RSS Feed for Ứng dụng công nghệ đào, trục tải tại mỏ than Núi Béo | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/02/2024 01:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ứng dụng công nghệ đào, trục tải tại mỏ than Núi Béo

 - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin (thuộc Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam) vừa tổ chức nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu tính toán, thiết kế kết cấu chống giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo" và đề tài "Nghiên cứu công nghệ thi công đào chống giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo". Đây là 2 đề tài thuộc dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước: "Nghiên cứu chế tạo thiết bị, công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng ứng dụng cho mỏ than hầm lò Núi Béo".

Công nghệ Laser 3D trong khai thác than
Hệ thống hóa định mức vật tư trong khai thác than
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Đối với đề tài: "Nghiên cứu tính toán, thiết kế kết cấu chống giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo", Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 2911/QĐ-TKV, ngày 7 tháng 12 năm 2016 gồm 8 thành viên do TS. Nguyễn Xuân Mãn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm chủ tịch Hội đồng. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Hồng Thắng.

Với mục tiêu nghiên cứu ban hành được bộ sản phẩm TKBVTC đảm bảo kết cấu chịu lực và phù hợp với đặc điểm điều kiện địa chất, khai thông chuẩn bị khai trường mỏ Núi Béo cũng như các qui chuẩn, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn của Việt Nam. Xây dựng bộ định mức đơn giá thi công giếng đứng nhằm xác định Dự toán thi công công trình phù hợp với thị trường Việt Nam. Xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu vỏ chống giếng đứng sẽ giúp các cơ quan quản lý, đơn vị thiết kế, thi công chủ động thiết kế giếng cũng như quản lý kỹ thuật.

Đề tài đã lựa chọn được kết cấu chống hợp lý và làm chủ được việc tính toán, thiết kế kết cấu vỏ chống giếng đứng không chỉ cho mỏ hầm lò Núi Béo mà còn áp dụng rộng rãi cho các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu bao gồm: 

(1) Đánh giá tính hình triển khai thiết kế giếng đứng trên thế giới và trong nước, lựa chọn phương pháp, tiêu chuẩn thiết kế giếng đứng mỏ than Núi Béo. Bao gồm định nghĩa, phân loại các lò giếng trong ngành khai thác than hầm lò; Đánh giá tình hình triển khai và năng lực thiết kế giếng đứng thế giới và tại Việt Nam. Trên cơ sở đó lựa chọn phương án, tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ Núi Béo.

(2) Nghiên cứu các yếu tố địa chất công trình - địa chất thủy văn (ĐCCT - ĐCTV). Xây dựng phương án khoan thăm dò ĐCCT-ĐCTV phục vụ thiết kế giếng đứng Núi Béo. Đánh giá điều kiện ĐCCT-ĐCTV khu vực giếng đứng Núi Béo và các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định đất đá quanh giếng, đánh giá ổn định giếng Núi Béo.

(3) Nghiên cứu tính toán thiết kế, lựa chọn vật liệu, tính toán kết cấu chống giếng đứng bao gồm: nghiên cứu tính toán, lựa chọn chiều dài, tiết diện giếng đứng; tính toán áp lực mỏ, xác định ứng suất, biến dạng xung quanh công trình giếng đứng. Tính toán lựa chọn vật liệu, kết cấu chống đoạn cổ giếng, thân giếng và các ngã ba giếng đứng với các lò nối, hầm chất tải, hầm bơm giếng đứng chính, phụ mỏ Núi Béo.

(4) Nghiên cứu xây dựng mô hình số phục vụ công tác thiết kế kết cấu chống giếng đứng.

(5) Nghiên cứu xây dựng phương án trắc địa phục vụ đào giếng đứng và lắp đặt cốt giếng.

(6) Nghiên cứu xây dựng bộ định mức, đơn giá thi công giếng đứng Núi Béo.

(7) Nghiên cứu hoàn thiện tính toán, thiết kế giếng đứng mỏ Núi Béo phù hợp với đặc điểm địa chất kỹ thuật mỏ thực tế thi công.

(8) Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thiết kế giếng đứng.

 

Đối với đề tài: "Nghiên cứu công nghệ thi công đào chống giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo" Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 2911/QĐ-TKV, ngày 7 tháng 12 năm 2016 gồm 8 thành viên do TS. Võ Trọng Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm chủ tịch Hội đồng. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Công.

 

Với mục tiêu đề xuất, lựa chọn và làm chủ công nghệ thi công giếng đứng phù hợp điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ than Núi Béo.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu bao gồm:

(1) Nghiên cứu đánh giá hiện trạng về công tác đào giếng đứng trên thế giới, xây dựng giếng đứng tại Việt Nam trước đây và nước ngoài thiết kế thi công tại mỏ Hà Lầm.

(2) Nghiên cứu lựa chọn các qui phạm, tiêu chuẩn công nghệ thi công giếng đứng.

(3) Nghiên cứu lựa chọn đồng bộ thiết bị thi công giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo.

(4) Nghiên cứu công nghệ, đề xuất các giải pháp kỹ thuật áp dụng thi công giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo.

(5) Nghiên cứu các công nghệ thi công đặc biệt khi thi công giếng.

(6) Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ thi công giếng đứng.

(7) Nghiên cứu xây dựng mô hình số, phân tích đánh giá, dự báo ổn định giếng mỏ than hầm lò Núi Béo.

(8) Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường khi thi công giếng.

(9) Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa rủi ro khi thi công giếng.

(10) Khảo sát hiện trường, theo dõi đánh giá tại hiện trường theo các giai đoạn thi công; theo dõi công nghệ, qui trình thi công giếng tại hiện trường.

(11) Đào tạo công nghệ thi công đào chống giếng, các quy trình công nghệ và quy phạm, tiêu chuẩn nghiệm thu.

 

Các đề tài trên đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có tính cấp thiết, nội dung đầy đủ, chính xác, có tính thực tiễn cao, bố cục logic, số liệu đáng tin cậy, có tính khoa học, thể hiện tính nghiêm túc của những người thực hiện đề tài. Tuy nhiên cần bổ sung thêm một số tài liệu có liên quan để hoàn thiện Báo cáo tổng kết trước khi trình nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động