RSS Feed for Chức năng nhiệm vụ và mục tiêu tư vấn chuyên nghiệp Thứ sáu 14/06/2024 20:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Giới thiệu về Trung tâm Tư vấn Năng lượng (VECC)

Giới thiệu về Trung tâm Tư vấn Năng lượng (VECC)
Trung tâm Tư vấn Năng lượng (tên viết tắt: VECC) là Cơ quan tư vấn độc lập, thành viên của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Association - VEA), một tổ chức gồm 300 thành viên là các tổng công ty nhà nước, các công ty và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng năng lượng do Chính phủ Việt Nam thành lập theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BNV, nhằm mục tiêu phối hợp mọi nội lực trong toàn ngành năng lượng: Điện, Than, Dầu khí, Năng lượng Sạch - Tái tạo và các dạng khác; xây dựng công trình năng lượng, mà trong thời gian vừa qua, các phân ngành này đã hoạt động riêng rẽ, rời rạc, không đủ khả năng đảm bảo vững chắc nền an ninh năng lượng của đất nước.
Sơ đồ tổ chức của VECC

Sơ đồ tổ chức của VECC

VECC
Thành tích của VECC

Thành tích của VECC

VECC
Hoạt động chính của VECC

Hoạt động chính của VECC

VECC
Phiên bản di động