RSS Feed for Trà Vinh phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất tôm lớn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 27/03/2023 16:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Trà Vinh phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất tôm lớn

 - Trà Vinh cần khai thác thế mạnh về nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu tôm, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm sản xuất tôm lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp vào mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỉ USD của cả nước vào năm 2020.

Đó là ý kiến chỉ đạo trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Trà Vinh cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, đưa Trà Vinh ngày một phát triển, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch; hỗ trợ nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đổi mới, sáng tạo, có tầm nhìn mới trong công tác lập quy hoạch nhất là quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch vùng nuôi trồng nông nghiệp - thủy sản ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu. Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã và kinh tế biển trong đó chú trọng trồng lúa cao sản, nuôi tôm thâm canh, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, phát triển đàn bò sữa. Khai thác thế mạnh về nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu tôm, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm sản xuất tôm lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp vào mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỉ USD của cả nước vào năm 2020.  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trà Vinh tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhất là các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo nguồn thu cho ngân sách; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến nông sản; phát triển mạnh công nghiệp chế biến để thu hút nhiều lao động địa phương, giải quyết việc làm; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời). Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát động mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp phấn đấu đến năm 2020 Trà Vinh tăng 2 – 2,5 lần số doanh nghiệp hiện có.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ để xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo đặc biệt công tác dân tộc với đồng bào Khmer, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo nhanh và giải quyết việc làm; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa; phát huy các giá trị di tích, lễ hội văn hóa đặc sắc, nhất là của dân tộc Khmer. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động