RSS Feed for Tổng hợp và đánh giá tính chất của hệ xúc tác La, Zn/ZrO2-Al2O3-SO42- trong phản ứng ester chéo hóa dầu jatropha ứng dụng làm biodiesel | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 16:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng hợp và đánh giá tính chất của hệ xúc tác La, Zn/ZrO2-Al2O3-SO42- trong phản ứng ester chéo hóa dầu jatropha ứng dụng làm biodiesel

 - Hiện xúc tác rắn dị thể được dùng phổ biến trong quá trình ester chéo hóa do có nhiều ưu điểm: xúc tác bền cơ - nhiệt, không phân hủy, không ăn mòn thiết bị, quá trình thực hiện liên tục và đặc biệt không gây ô nhiễm môi trường.

  Không tồn tại hình ảnh về Tổng hợp và đánh giá tính chất của hệ xúc tác La, Zn/ZrO2-Al2O3-SO42- trong phản ứng ester chéo hóa dầu jatropha ứng dụng làm biodiesel

 

Bài viết giới thiệu quy trình tổng hợp hệ vật liệu xúc tác K, La, Zn/ZrO2-Al2O3-SO42- quy mô 0,5kg/mẻ bằng các phương pháp hiện đại như nhiễu xạ tia X, giải hấp phụ NH3, CO¬¬2 theo chương trình nhiệt độ, hấp phụ và giải hấp N2. Trong hệ xúc tác, sự có mặt của Al, Zr và S làm xuất hiện tâm acid mạnh tương ứng với nhiệt độ giải hấp NH3 ở 513oC và sự có mặt của K, Mg làm xuất hiện tâm bazơ mạnh tương ứng với nhiệt độ giải hấp CO2 ở 490oC. Sự biến tính thành công này đã tạo ra hệ xúc tác acid - bazơ. Ngoài ra, quy trình chế tạo biodiesel công nghệ gián đoạn quy mô 0,5l dầu jatropha/mẻ cũng được xây dựng. Tính chất của sản phẩm đạt 10/11 chỉ tiêu quy định cho B100 theo TCVN 7717-2007 (riêng chỉ tiêu độ ổn định oxy hóa cần bổ sung phụ gia chống oxy hóa).

Xem nội dung bài viết tại đây.

Nguồn: VPI

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động