RSS Feed for TKV tiếp tục có nhiều ưu đãi với thợ mỏ hầm lò | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 20:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV tiếp tục có nhiều ưu đãi với thợ mỏ hầm lò

 - Theo quy chế quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2019, tiền lương của thợ mỏ hầm lò sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chi phí khác do quản trị chi phí không tốt, hoặc các nguyên nhân không do họ gây ra.

TKV tiếp tục thực hiện lộ trình tăng lương cho người lao động

TKV tiếp tục có nhiều ưu đãi với thợ mỏ hầm lò.

Đây tiếp tục là những quy chế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thợ mỏ hầm lò nhằm thu hút lao động hầm lò của TKV. Theo đó, nhằm tăng cường thu hút lao động thợ mỏ hầm lò, quy chế nêu rõ, việc trả lương đối với thợ mỏ hầm lò được thực hiện theo nguyên tắc: Nếu người lao động làm việc đạt định mức khối lượng công việc giao khoán, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo định mức sử dụng vật tư, thì tiền lương được đảm bảo theo mức lương chức danh công việc giao khoán mà không bị ảnh hưởng bởi các chi phí khác do quản trị chi phí không tốt hoặc các nguyên nhân không do họ gây ra.

Ngoài ra, không những thế, trong trường hợp thợ mỏ hầm lò làm việc ở đơn vị, khu vực xa trung tâm, xa khu đô thị, có điều kiện địa chất, khai thác mỏ gặp khó khăn thì tiền lương giao khoán được điều chỉnh hệ số tăng thêm so với mức tiền lương đã tính toán trong đơn giá công đoạn tổng hợp. Hệ số tăng thêm này do Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV quyết tùy thuộc vào điều kiện thức tế hàng năm của đơn vị, khu vực để bổ sung tiền lương nhằm giữ chân và thu hút đội ngũ thợ mỏ hầm lò.

HÙNG HẢI

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động