RSS Feed for TKV thăm dò, xác minh trữ lượng than dưới mức -300m | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 02:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV thăm dò, xác minh trữ lượng than dưới mức -300m

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo hướng ưu tiên thăm dò vùng than Đông Bắc để nâng cấp trữ lượng than từ mức -300 trở lên và xác minh trữ lượng than dưới mức -300...

Một số quan điểm mới trong Quy hoạch ngành than

Theo TKV, nhằm tiếp tục phát triển ổn định các mỏ than hiện nay trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tư vấn, các đơn vị thăm dò khoáng sản đẩy mạnh công tác huy động tài nguyên.

Theo đó, trong năm 2016, Tập đoàn chỉ đạo Công ty Địa chất mỏ - TKV và Công ty Địa chất Việt Bắc phối hợp trong công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng than, khoáng sản để sớm hoàn thành công tác thăm dò vùng than Quảng Ninh. Yêu cầu công tác thăm dò phải xác định rõ trữ lượng cả về khối lượng và chất lượng từng khoáng sàng sẽ được huy động vào khai thác phục vụ cho kế hoạch khai thác 5 năm 2016-2020 cũng như giai đoạn 2025 và sự phát triển ổn định, lâu dài của Ngành trong tương lai.

Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo hướng ưu tiên thăm dò vùng than Đông Bắc để nâng cấp trữ lượng than từ mức -300 trở lên và xác minh trữ lượng than dưới mức -300 để phục vụ thiết kế cải tạo, mở rộng các mỏ hiện có, đồng thời phục vụ việc thiết kế cải tạo, mở rộng các mỏ hiện có, hay lập các mỏ mới có công suất lớn...

Cũng để thực hiện các công trình thăm dò khảo sát, năm 2016, Tập đoàn giao cho Công ty Địa chất mỏ - TKV thực hiện và triển khai thí điểm 20-30% khối lượng tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác than, mới đây, Chính phủ yêu cầu TKV tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam, Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam để khai thác, chế biến, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên than; đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng tối đa nhu cầu than trong nước.

Cụ thể, tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò để sớm xác định trữ lượng tin cậy phục vụ cho kế hoạch sản xuất 5 năm 2016-2020, giai đoạn đến năm 2025 và sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành than. Quá trình tìm kiếm, thăm dò nguồn tài nguyên than không dừng lại ở mức -300m, mà tiếp tục thăm dò phần tài nguyên than dưới -300 m ở các khu vực có triển vọng để tiết kiệm chi phí sau này.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động