RSS Feed for TKV sẵn sàng cho mục tiêu mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 06:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV sẵn sàng cho mục tiêu mới

 - Năm 2019, bằng sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công nhân, người lao động toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã hoàn thành vượt mức và tăng trưởng, đời sống của CNVCLĐ được nâng lên. Đây là những tiền đề quan trọng để Tập đoàn bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tám nhiệm vụ trọng tâm của TKV trong năm 2020

Các chỉ tiêu vượt mức kế hoạch

Năm 2019, TKV đã đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng than đáp ứng nhu cầu than tăng cao, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đều đạt và vượt mức kế hoạch.

Cụ thể, sản lượng than nguyên khai đạt 40,5 triệu tấn, bằng 101,3% KHN, tăng 9% so với thực hiện năm 2018; nhập khẩu than 6,5 triệu tấn, đạt 141% KH đầu năm; than tiêu thụ 45 triệu tấn, bằng 107% KHN và bằng 108% so với cùng kỳ… Các lĩnh vực sản xuất khác như alumina, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí… sản xuất ổn định và tăng trưởng so với kế hoạch, cùng kỳ 2018.

Theo đó, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 132.000 tỷ đồng, đạt 103% KHN, bằng 105% so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận dự kiến trên 4.000 tỷ đồng, đạt 133% KHN; nộp ngân sách nhà nước 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 107% KHN và bằng 110% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 12,4 triệu đồng/người-tháng, tăng 9,1% so với thực hiện năm 2018 (trong đó sản xuất than 13,4 triệu đồng/người-tháng, tăng 10,2% so với năm 2018).

Bước chuyển lớn trong khoa học, công nghệ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nhất là Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”, ngay từ năm 2016, TKV đã xây dựng nghị quyết và chương trình hành động ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa (CGH, TĐH, THH) vào sản xuất, kinh doanh (SX-KD), quản lý để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động… hướng đến xây dựng các “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người”.

Năm 2019 được xem là năm “gặt hái” thành quả từ những chủ trương, định hướng lớn nói trên với sự tăng trưởng cao của hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Cụ thể, về ứng dụng CGH khai thác hầm lò, sau nhiều năm đầu tư, đến năm 2019, TKV đã nâng số lò chợ áp dụng khấu than bằng máy combain đạt cao nhất từ trước đến nay, điển hình như lò chợ công suất tới 1.200.000 tấn/năm tại Công ty CP Than Hà Lầm, tương đương với một mỏ than hầm lò có tới trên 2.000 lao động.

Nếu như cách đây 5 năm, sản lượng than khai thác hầm lò của TKV bằng công nghệ CGH chỉ ở mức 2%, thì nay đã đạt gần 13% trong tổng số sản lượng khai thác hàng năm. Con số này đang tiếp tục được tăng cao, năm 2019 đạt trên 15% và dự kiến sau năm 2020 sẽ tăng từ 3% đến 5% mỗi năm. Cùng đó, hiện các đơn vị đều đã áp dụng chống lò bằng cột thủy lực, giá khung di động, giàn chống tự hành hiện đại, an toàn… giúp giảm lao động nhưng vẫn tăng sản lượng.

Trong lĩnh vực TĐH, THH, Tập đoàn TKV và các đơn vị đã ứng dụng nhiều công nghệ thay thế con người, như: Hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động; hệ thống quản lý khí mỏ, hầm bơm nước tự động; hệ thống quản lý nhân lực ra vào lò; hệ thống quản lý, đo đếm phương tiện kho bãi tự động; các hệ thống vận hành thiết bị băng tải, máy cào liên động; hệ thống quan trắc môi trường tự động; các phần mềm quản lý nhân sự, dự báo tâm lý an toàn, sức khoẻ cho người lao động mỏ hầm lò; các ứng dụng về chuyên môn (phần mềm thiết kế, giám sát, trắc địa địa chất...); phần mềm kế toán, tài chính, công văn, hóa đơn điện tử…

Với khối sản xuất cơ khí, TKV đã từng bước đầu tư phát triển theo hướng hiện đại hóa công tác sửa chữa và chế tạo thiết bị. Hiện nay, khối này đã làm chủ công nghệ chế tạo và sản xuất được nhiều sản phẩm cơ khí chủ lực thay thế nhập khẩu, như: Các loại vì chống thủy lực, giàn chống, giá chống, giàn mềm; các loại băng tải sử dụng trong mỏ; tời cáp treo chở người; thiết bị sàng tuyển…

Đặc biệt, nhằm xây dựng nguồn nhân lực chuyên sâu về vận hành, quản trị hệ thống CNTT, TKV đã phối hợp với nhiều đối tác nước ngoài, như: Nhật Bản, Nga, Trung Quốc… để tổ chức đào tạo. Điển hình, năm 2018, có 1.797 tu nghiệp sinh của TKV được cử sang Nhật Bản học tập và trên 80 nghìn lượt người lao động của TKV được các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn, đào tạo tại Việt Nam. Riêng năm 2019, 70 cán bộ được TKV cử sang Nhật học tập…

Sẵn sàng cho mục tiêu mới

Về nhiệm vụ năm 2020, TKV thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính là thực hiện kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng xây dựng kế hoạch dài hạn 5 năm 2020-2025 và công tác nhân sự, lựa chọn cán bộ có trình độ năng lực, có tâm, có tầm chiến lược.

TKV đề ra mục tiêu chung là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 138.000 tỷ đồng, trong đó sản xuất than 80.643 tỷ đồng; lợi nhuận 3.500 tỷ đồng; tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn 12,7 triệu đồng/người-tháng, tăng 2,5% so với 2019; than tiêu thụ 49 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 40,5 triệu tấn; than nhập khẩu dự kiến 10,2 triệu tấn; sản xuất alumin 1.300 ngàn tấn; sản xuất điện 9,8 tỷ kWh; sản xuất VLNCN 68.500 tấn…

Theo TKV, trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu năng lượng lớn, yêu cầu nâng cao hiệu quả SXKD, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước và siết chặt quản lý tài chính tín dụng, một số luật mới có hiệu lực… là thời cơ nhưng cũng là thách thức, đòi hỏi Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục nâng cao quản trị doanh nghiệp, tài nguyên, tài chính, nhân lực, đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư công nghệ, cơ giới hóa sản xuất phù hợp để tăng năng suất, giảm giá thành, giảm lao động trực tiếp, cải thiện môi trường làm việc.

Bên cạnh đó, đổi mới về chất lượng lao động, đào tạo cán bộ quản lý cấp công trường, phân xưởng; thực hiện nhất thể hóa cần phát huy dân chủ và tăng cường kiểm tra giám sát; tiếp tục chăm lo đời sống, giải quyết nhà ở cho người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội…

Để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, Tập đoàn sẽ tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm: 

Thứ nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, nâng cao truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, văn hoá công nhân mỏ triển khai từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. 

Thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐTV, lãnh đạo điều hành, cần tập trung triển khai nghiêm túc, triệt để những nghị quyết, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sáng tạo, năng động và hiệu quả cao nhất. 

Thứ ba, thường xuyên cập nhật tình hình thị trường và thực tế của mỗi đơn vị, cần đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu phát triển đạt ở mức độ cao nhất trên tinh thần bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại TKV. 

Thứ tư, tuyên truyền, động viên, nêu cao tinh thần cách mạng của giai cấp công nhân mỏ, thi đua lao động sản xuất nhân các sự kiện lớn: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 180 năm khai thác tấn than đầu tiên ở Việt Nam… 

Thứ năm, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp có thẩm quyền và sự ủng hộ của các đối tác, bạn hàng. Thứ sáu, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ cùng với cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, đời sống người lao động, từng bước giải quyết nhà ở lâu dài cho gia đình công nhân. 

Thứ bảy, nêu cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm với quyết tâm tạo ra một môi trường SXKD trong TKV minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Những thành tựu nổi bật của TKV trong năm 2019:

1/ Thành công trong mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than; sản xuất kinh doanh tăng trưởng ở mức cao, nhiều chỉ tiêu đạt kỷ lục từ 2014 đến nay như than nguyên khai, than tiêu thụ, sản xuất alumina, điện…

2/ Thu nhập bình quân của thợ lò tăng cao, đạt 1 triệu đồng/công, về trước chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Tập đoàn đề ra.

3/ Phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

4/ Hoàn thành giai đoạn 1 Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, thay thế cho Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng chấm dứt hoạt động từ 1/1/2019.

5/ Tiếp nhận 12 tổ chức cơ sở Đảng từ Đảng bộ Khối DN Hà Nội về Đảng bộ Tập đoàn…

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động