RSS Feed for TKV giữ than tồn kho ở mức 10% tổng sản lượng khai thác | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 11:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV giữ than tồn kho ở mức 10% tổng sản lượng khai thác

 - Đây là ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Thành viên và lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), nhằm đảm bảo đủ nguồn than tiêu thụ có dự phòng, phục vụ cho các hộ tiêu thụ điện trong nước.

Bốn vấn đề cần giải quyết cấp bách giúp ngành Than phát triển

Hội đồng thành viên và lãnh đạo điều hành Tập đoàn nêu rõ, bằng mọi giải pháp phải tính toán, cân đối trong công tác tiêu thụ, phấn đấu cơ cấu tồn kho những tháng còn lại của năm 2018 và các năm tiếp theo luôn giữ ở mức tồn kho đảm bảo 10% tổng sản lượng khai thác. Đây là nguồn dự phòng quan trọng cho các hộ tiêu thụ, đặc biệt là các hộ điện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo Ban Kinh doanh Than (KDT) chủ trì rà soát, cân đối nguồn và nhu cầu tiêu thụ, để cung cấp than cho khách hàng, đặc biệt đối với hộ Điện và phân bón trên nguyên tắc: “Cung cấp than ở mức thấp của Hợp đồng, nhưng không được để các hộ tiêu thụ điện phải dừng lò do thiếu than”.

Trước mắt, ngoài việc đẩy mạnh sản xuất, cần lựa chọn các đơn vị pha trộn, chế biến than để triển khai theo kế hoạch, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng.

Về lâu dài, Ban KDT chủ trì phối hợp với các Ban và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo Tập đoàn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp bàn về công tác nhập khẩu - tiêu thụ than năm 2019 và các năm tiếp theo, để xây dựng Chiến lược kinh doanh than dài hạn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động