RSS Feed for Thủy điện Sơn La tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho CBCNV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 16:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thủy điện Sơn La tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho CBCNV

 - Ngày 1/8, Công ty thủy điện Sơn La đã khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc, công tác văn thư lưu trữ cho 56 CBCNV là trưởng, phó các phòng, phân xưởng, nhân viên văn thư lưu trữ.

>> Chuẩn bị nhân lực vận hành cho thủy điện Lai Châu

NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG

Ông Khương Thế Anh, Phó giám đốc Công ty phát biểu

Giảng viên giảng dậy  là Thạc Sỹ Nguyễn Anh Thư, Phòng nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ trung Ương, Cục Lưu trữ Nhà nước và giảng viên Đào Văn Huy, Trưởng phòng Hành Chính Văn Phòng EVN.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ mới được ban hành như: Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 03/01/2013, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV, ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan…các quy định, quy chế của EVN về công tác văn thư lưu trữ được áp dụng thống nhất trong Tập đoàn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn còn là cơ hội để các học viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xử lý trong thực tiễn công tác phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất của Công ty; nắm bắt và cập nhật thêm những kiến thức, văn bản mới để triển khai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

NangluongVienam.vn

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động