RSS Feed for Thúc đẩy các hoạt động của Chương trình DEPP3 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 25/09/2023 00:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thúc đẩy các hoạt động của Chương trình DEPP3

 - Ngày 9/3/2022, các chuyên gia của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Cục Năng lượng Đan Mạch đã có buổi làm việt với Vụ Trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững về lộ trình triển khai các hoạt động thuộc Hợp phần 3 của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình DEPP3).
Ba giải pháp nền tảng để thực hiện thành công Chương trình VNEEP3 Ba giải pháp nền tảng để thực hiện thành công Chương trình VNEEP3

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (Chương trình VNEEP3) là bước triển khai nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển năng lượng, một thành tố quan trọng trong Chiến lược phát triển bền vững quốc gia, với mục tiêu tiến tới đưa Việt Nam trở thành một quốc gia sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.


Thúc đẩy các hoạt động của Chương trình DEPP3
Theo ông Phương Hoàng Kim, DEPP3 sẽ là nấc thang mới trong quá trình hợp tác đối tác năng lượng giữa hai quốc gia.

Tại buổi làm việc, ông Phương Hoàng Kim, Vụ Trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (TKNL & PTBV) khẳng định sự hợp tác từ Chương trình giai đoạn trước đã hỗ trợ tích cực trong việc xây dựng các đề xuất chính sách thúc đẩy carbon thấp trong lĩnh vực công nghiệp. Đồng thời, các hoạt động cũng giúp đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, triển khai hoạt động tiết kiệm năng lượng tại một số doanh nghiệp công nghiệp; từ đó nâng cao năng lực thực thi các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Hiện tại Chính phủ Việt Nam đã có một số định hướng mới, bao gồm thúc đẩy chuyển dịch dần sang các nguồn năng lượng ít phát thải và cam kết net-zero. Do đó, các hoạt động của Chương trình trong giai đoạn tới cũng cần đánh giá lại cho phù hợp với tình hình mới.

Do sự điều chỉnh chính sách của Chính phủ, đại diện Bộ Công Thương yêu cầu phía Đan Mạch cân nhắc bổ sung một số ngành công nghiệp vào danh sách được hỗ trợ thực hiện hoạt động. Đồng thời, đề nghị phía Đan Mạch nghiên cứu, hỗ trợ đề xuất những chính sách nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái dịch vụ năng lượng tại Việt Nam, như phát triển mạng lưới kiểm toán năng lượng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ESCO.

Đại diện phía Đan Mạch, ông Ulrik Eversbusch, Giám đốc Trung tâm Hợp tác toàn cầu (Cục Năng lượng Đan Mạch) khẳng định: Hợp phần 3, Phát triển carbon thấp trong lĩnh vực công nghiệp, có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện các hoạt động, sáng kiến nâng cao mức độ tuân thủ các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt ở cấp tỉnh. Dựa trên những kinh nghiệm đã có, phía Đan Mạch sẽ hết sức hỗ trợ để Việt Nam xây dựng các cơ chế khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, các hoạt động, sẽ bám sát tình hình thực tế tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các gợi ý phù hợp với định hướng của Chính phủ về phát triển năng lượng carbon thấp.

Hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ xúc tiến các hoạt động. Trước mắt, vào khoảng cuối tháng 3 này, các chuyên gia Đan Mạch sẽ làm việc với Việt Nam để xây dựng nội dung chi tiết cho hoạt động mới sử dụng nguồn kinh phí bổ sung cho DEPP3.

Ngoài ra, trong giai đoạn hợp tác này, các bên đang xây dựng kế hoạch thành lập một trung tâm trao đổi sáng kiến thúc đẩy sử dụng năng lượng carbon thấp, tiết kiệm năng lượng. Đây sẽ là cầu nối giúp các đơn vị tiếp cận với nhiều giải pháp, mô hình thành công được triển khai trong và ngoài nước.

“Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020 - 2025” (Chương trình DEPP3) được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành công của quá trình hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng các giai đoạn trước. Chương trình DEPP3 gồm ba hợp phần, trong đó Hợp phần 3 là: Thúc đẩy carbon thấp trong lĩnh vực công nghiệp. Mục tiêu của Hợp phần là xây dựng các cơ chế khuyến khích thực hiện sử dụng năng lượng TK&HQ trong lĩnh vực công nghiệp, nâng cao năng lực xây dựng và sửa đổi khung pháp lý về sử dụng năng lượng TK&HQ ở cấp quốc gia và thực thi hiệu quả ở cấp tỉnh./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động