RSS Feed for Thông qua​ Nghị quyết xây dựng Ban QLDA Điện 1: Chuyên nghiệp, vững mạnh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 10:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thông qua​ Nghị quyết xây dựng Ban QLDA Điện 1: Chuyên nghiệp, vững mạnh

 - Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; với sự quyết tâm của cán bộ Đảng viên và sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy EVN; HĐTV, Ban TGĐ và các Ban chuyên môn Tập đoàn; tập thể Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 quyết tâm phấn đấu xây dựng Ban QLDA Điện 1 trở thành Ban quản lý chuyên nghiệp hàng đầu và hoàn thành các dự án quan trọng góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Đảng ủy EVNNPT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra


Trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng luôn gặp phải các khó khăn thách thức như: Việc triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án điện theo qui định hiện hành qua nhiều bước và mất nhiều thời gian nên đã ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, đặc biệt các dự trọng điểm, cấp bách. Vướng mắc liên quan đến Luật Bảo vệ Môi trường, địa phương và các bộ, ngành yêu cầu khắt khe hơn so với yêu cầu trong ĐTM được duyệt.

Bên cạnh đó, việc thu xếp nguồn vốn trong và ngoài nước cho các dự án gặp nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị tư vấn, QLDA chưa đáp ứng yêu cầu ảnh hưởng đến chất lượng công tác khảo sát, thiết kế.

Ngoài ra, công tác GPMB gặp nhiều vướng mắc trong việc áp dụng Luật đất đai, luật bảo vệ và phát triển rừng ở các địa phương…

Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thông qua Nghị quyết xây dựng Ban QLDA Điện 1 trở thành Ban quản lý chuyên nghiệp hàng đầu trong quản lý các dự án điện. 

Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức ngày 15/5/2020 đã thông qua Nghị quyết xây dựng Ban QLDA Điện 1 trở thành Ban quản lý chuyên nghiệp hàng đầu trong quản lý các dự án điện, hoàn thành các dự án quan trọng được EVN giao đáp ứng trên cả 3 tiêu chỉ Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền triển khai đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng. Thực hiện thường xuyên công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao tính nêu gương của người cán bộ, Đảng viên.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Xây dựng các Nghị quyết hàng năm bám sát các mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Phân công cán bộ Đảng viên bám sát các dự án phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt và đề xuất phương án giải quyết tháo gỡ các vấn đề phức tạp phát sinh. 

Thứ ba: Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.

Thường xuyên tổ chức các chương trình nhằm cập nhật văn bản pháp luật cho CBCNV; Tiếp tục bồi huấn, sát hạch đủ điều kiện được cấp giấy phép hành nghề cho các loại hình hoạt động của Ban đối với cán bộ kỹ sư của Ban. Tổ chức cho CBCNV theo học văn bằng 2 các chuyên nghành (nhiệt điện, hệ thống điện, tự động hóa, tiếng Anh chuyên nghành kỹ thuật,...) theo yêu cầu đa dạng hóa các loại hình Dự án điện Ban được giao quản lý. Tăng cường tổ chức cho CBCNV đi tham dự các chuyến tập huấn thực tế tại các Dự án thuộc lĩnh vực chuyên nghành Ban mới được giao bổ sung (nhiệt điện, truyền tải điện,…). Nâng cao trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) trong cán bộ, kỹ sư đáp ứng công việc.

Xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh và bảng mô tả công việc cho từng chức danh; Xây dựng và thực hiện cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng trên cơ sở áp dụng hệ thống bảng điểm cân bằng BSC và bộ chỉ số đo lường hiệu quả KPI. Động viên, khen thưởng cả về tinh thần và vật chất để tạo động lực cho CBCNV;

Bên cạnh đó tiếp tục tìm kiếm, tham gia đấu thầu ký kết các Hợp đồng dịch vụ Tư vấn QLDA và TVGS đối với các dự án chủ đầu tư ngoài EVN để tạo công việc làm, nâng cao năng lực, kinh nghiệm và bổ sung nguồn quỹ lương của Ban.

Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 phấn đấu hoàn thành các dự án quan trọng được EVN giao đáp ứng trên cả 3 tiêu chỉ Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả. 

Thứ tư: Tăng cường ứng dụng quản trị hiện đại, các tiến bộ khoa học vào quản lý dự án; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo chính quyền rà soát, ban hành áp dụng các quy chế nội bộ; xây dựng VHDN tạo môi trường làm việc thân thiện năng động, tạo động lực cho người lao động. Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 vào công tác QLDA từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng và bàn giao công trình; xây dựng hệ thống kiểm tra phát hiện kịp thời sai sót trong quản lý chi phí, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán.

Áp dụng mô hình quản lý dự án thông qua việc thành lập các Ban điều hành tại hiện trường. Các Ban điều hành được tổ chức, bố trí nhân sự tinh gọn, có sự điều động linh hoạt nhân lực, vật lực giữa các Ban điều hành theo nhu cầu tại từng thời điểm thi công, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý dự án, tối ưu hóa chi phí.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý dự án của Ban (áp dụng các công cụ giám sát hiện đại như flycam, camera giám sát công trường,… các phần mềm hiện đại phục vụ cho công tác báo cáo, giám sát, quản lý dự án…). Lựa chọn công nghệ thiết bị hiện đại, có hiệu suất cao cho các dự án đang triển khai.

Thực hiện đầy đủ và đúng thủ tục môi trường từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn vận hành. Kiểm soát, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiểm môi trường, không để xảy ra sự cố.

Thứ năm: Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức thực hiện và phát huy vai trò của các tổ chức trong công tác chăm lo đời sống tinh thần, nắm bắt tâm tư tình cảm của CBCNV, khích lệ CBCNV hăng say lao động đạt hiệu suất cao. Làm tốt công tác an sinh xã hội tạo sự gắn kết giữa Ban và chính quyền địa phương vùng dự án./.

BÙI PHƯƠNG NAM - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐIỆN 1

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động