RSS Feed for Thành viên Hội đồng thành viên không kiêm nhiệm Tổng giám đốc | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 22:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thành viên Hội đồng thành viên không kiêm nhiệm Tổng giám đốc

 - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ chuyên trách của thành viên Hội đồng thành viên tại các Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các Bộ phải quy định thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách (không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc) theo đúng điều 90 Luật Doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thực tiễn về tính hợp lý của quy định Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đề nghị sửa Luật Doanh nghiệp nếu thấy cần thiết.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động