RSS Feed for Than Thống Nhất thực hiện giải pháp quản lý nâng cao giá trị tài nguyên than và tiết kiệm chi phí trong sản xuất | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 13/06/2024 00:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Thống Nhất thực hiện giải pháp quản lý nâng cao giá trị tài nguyên than và tiết kiệm chi phí trong sản xuất

 - Ngay từ đầu năm 2012, Công ty Than Thống Nhất đã xây dựng và triển khai chương trình tiết giảm chi phí trong toàn doanh nghiệp theo nội dung giao ước thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ.

 

Theo đó, Công ty thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các mặt quản lý, từ kỹ thuật cơ bản, vật tư, điện năng, đến chi phí quản lý, tăng năng suất lao động và phấn đấu đạt mức tiết kiệm chi phí sản xuất là 28 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm theo hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2012 xấp xỉ 21 tỷ đồng, tiết giảm chi phí theo giao ước thực hiện giữa Tập đoàn và các đơn vị là trên 7 tỷ đồng.


Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu trên, về công tác quản lý, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, quán triệt các biện pháp cơ bản như: nâng cao hiệu quả của hệ thống giám sát viên an toàn, phấn đấu giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, thường xuyên kiểm tra, củng cố hệ thống lưới điện cao áp, hạ áp và toàn bộ hệ thống cung cấp điện để kịp thời phục vụ sản xuất, đề ra các biện pháp tách lọc đất đá, làm phẩm cấp than ngay tại gương lò, với mục tiêu độ tro trung bình than nguyên khai khai thác không vượt quá mức đặt ra là 37,34%.

Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường chỉ đạo, điều hành chặt chẽ các khâu vận tải để giảm hệ số không điều hòa, tăng năng lực vận tải đất đá qua 2 tuyến trục ngầm thi công -35/-140 và giếng nghiêng mức +25/-149, nâng cao công tác quản lý lao động, nhất là lao động thợ lò, cung ứng đầy đủ vật tư phục vụ sản xuất.

Trong quý 2, Công ty dự kiến đưa vào hoạt động hệ thống vận tải qua giếng phụ mức +41/-142 để giảm nhẹ sức lao động, vận động của thợ lò bằng xe song loan, nâng cao năng lực tời kéo từ 1 xe lên 2 xe goòng 3 tấn để tăng cường vận tải than đá, vật liệu đào lò, phục vụ khai thác hiện tại ở mức -35 và dự án dưới mức -35.

Ngoài ra, lãnh đạo Công ty còn thường xuyên chỉ đạo sát sao công tác quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Giám sát việc thực hiện các giải pháp tiến bộ khoa học công nghệ trong SXKD, tiết kiệm từng khâu, từng bộ phận, góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường hiệu quả trên các lĩnh vực công tác để
thực hiện mục tiêu đã đề ra.


 

 

NangluongVietnam

 

 

 

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động