RSS Feed for Than Hà Tu nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 23:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Hà Tu nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

 - Với tinh thần “Khó khăn gấp đôi, nỗ lực gấp ba”, năm 2023, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin quyết tâm đổi mới sáng tạo không ngừng, tập trung điều hành, ổn định sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động, môi trường, an ninh, an toàn lao động, chăm lo hơn nữa cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.
Than Hà Tu phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường Than Hà Tu phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Là đơn vị khai thác than lộ thiên có khai trường sản xuất trên địa bàn thành phố Hạ Long, cùng với việc nỗ lực thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD hằng năm, Công ty CP Than Hà Tu luôn quan tâm chú trọng thực hiện các giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chiến lược phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Than Hà Tu: 62 năm phát huy tinh thần ‘kỷ luật và đồng tâm’ Than Hà Tu: 62 năm phát huy tinh thần ‘kỷ luật và đồng tâm’

62 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ thợ mỏ Hà Tu cũng phát huy tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, truyền thống anh hùng, để vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc.

Than Hà Tu nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Ra quân sản xuất đầu năm 2023 tại Mức +25 khai trường Bắc Bàng Danh.

Cụ thể, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chủ yếu như: Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt trên 2,5 triệu tấn; tiêu thụ trên 2,6 triệu tấn; bóc đất trên 44 triệu m3; tổng doanh thu trên 4,3 ngàn tỷ đồng; phấn đấu điều hành lợi nhuận tối thiểu trên 52 tỷ đồng, tăng thêm 33% so với chỉ đạo Tập đoàn giao và tiền lương bình quân trên 12,9 triệu đồng/người/tháng, tăng thêm trên 20% so với kế hoạch tiền lương bình quân Tập đoàn giao.

Theo Công ty CP Than Hà Tu: Năm 2022, ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn giao, Công ty đã sản xuất tăng thêm được 30.000 tấn than nguyên khai, giao nộp sản phẩm tăng thêm trên 89.000 tấn (trong đó than sạch tăng thêm trên 200.000 tấn) nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Tập đoàn, đặc biệt các chủng loại than cho sản xuất điện.

Kết thúc năm 2022, than nguyên khai khai thác đạt 2,53 triệu tấn, bằng 101,2% kế hoạch năm, trong đó phẩm cấp than nguyên khai đạt 33,15 %Ak, tốt hơn 0,4%Ak so với kế hoạch; than tiêu thụ đạt 2,617 triệu tấn, bằng 109,9% kế hoạch Tập đoàn giao, trong đó than chất lượng cao (cám 4a trở lên) Công ty thực hiện đạt 651,5 ngàn tấn, đạt 128% kế hoạch Tập đoàn giao; đất đá bóc xúc đạt 44,5 triệu m3, bằng 101,2% kế hoạch. Nhờ tích cực trong công tác xúc chọn lọc từ vỉa, nâng cao chất lượng than chế biến nên tổng doanh thu của Công ty tăng 14,5% so với kế hoạch năm, đạt 4.387,5 tỷ đồng.

Cũng nhờ áp dụng các biện pháp tăng được chất lượng than, thực hiện hiệu quả các giải pháp tiết kiệm chi phí như: Tổ chức sản xuất, điều hành hợp lý, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất, tiết giảm chi phí nên tổng doanh thu của Công ty tăng 73,7% so với kế hoạch, đạt 52,5tỷ đồng; thu nhập bình quân của Công ty cũng tăng lên, dự kiến đạt 12,9 triệu đồng/người/tháng bằng 32,36% so với kế hoạch TKV giao đầu năm, so với Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2022 đề ra và tăng 9,3% so với thực hiện năm 2021./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động