RSS Feed for Than Đèo Nai duy trì hoạt động sản xuất ngay ngày đầu khai Xuân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 12:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Đèo Nai duy trì hoạt động sản xuất ngay ngày đầu khai Xuân

 - Ngày 4/2/2022 (tức mùng 4 Tết), Công ty CP Than Đèo Nai đã tổ chức khai Xuân và làm việc trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.
Than Đèo Nai: Ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động Than Đèo Nai: Ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

Với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của người thợ mỏ, 6 tháng đầu năm, Công ty CP Than Đèo Nai đã thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch bệnh - Vừa phát triển kinh tế”, công tác an toàn, an ninh, an sinh được giữ vững, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Than Đèo Nai duy trì hoạt động sản xuất ngay ngày đầu khai Xuân
Các thiết bị xe, máy đều sẵn sàng hoạt động đạt công suất ngay ngày đầu ra quân sản xuất.

Đúng 8h06 phút, tại tầng -130V, máy xúc PC số 10 đã bốc xúc tấn đất đá đầu tiên trong năm Nhâm Dần lên xe ô tô HD 785-8 số 921 có trọng tải 95 tấn.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, các xe máy thiết bị hoạt động ổn định, đạt năng suất cao, huy động bình quân được 66 xe/ca sản xuất, trong đó xe vượt mức đạt 43%; khối lượng đất đá bốc xúc đạt 59.400 m3; mét khoan sản xuất đạt 1.295 mks; than sản xuất theo hệ số bóc đạt 5.000 tấn; than nguyên khai giao Tuyển Than Cửa Ông đạt 4.300 tấn; tình hình an ninh trật tự, an toàn được đảm bảo.

Với khí thế ra quân tưng bừng đầu Xuân, CBCNV trong Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch từng tháng, quý và cả năm 2022; thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí sản xuất; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tiền lương bình quân của người lao động đạt và vượt so với kế hoạch; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, của TKV và địa phương, đồng thời đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu chung năm 2022 của Công ty là: “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả” và mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất: Thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo SXKD hiệu quả.

Thứ hai: Điều hành sản xuất đáp ứng theo yêu cầu tiêu thụ, đầu tư hợp lý để phát triển, triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giảm lao động gián tiếp, tăng cường áp dụng Tin học hóa - Tự động hóa trong công tác điều hành sản xuất.

Thứ ba: Tiết kiệm tài nguyên, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí.

Thứ tư: Tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

Thứ năm: Đảm bảo tốt công tác An toàn - An ninh - Môi trường, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ, phấn đấu không có tai nạn lao động và sự cố thiết bị nghiêm trọng; giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Các chỉ tiêu cụ thể năm 2022: Than sản xuất 2.250 nghìn tấn, trong đó than nguyên khai theo hệ số bóc 1.700 nghìn tấn; than sạch sàng tại mỏ 550 nghìn tấn; than tiêu thụ 2.233 nghìn tấn; đất đá theo hệ số bóc 20.095 nghìn m3; doanh thu 2.891 tỷ đồng; lợi nhuận 22.194 triệu đồng; tiền lương bình quân 9.719.000 đồng/người/tháng.

Việc Công ty tổ chức khai Xuân đầu năm thuận lợi, mở đầu cho một năm sản xuất An toàn - Hiệu quả và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao, góp phần quan trọng cùng TKV thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022./.

HOÀNG TRANG

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động