RSS Feed for Tạp chí Năng lượng Việt Nam nhận mã số chuẩn quốc tế | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 07/02/2023 14:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tạp chí Năng lượng Việt Nam nhận mã số chuẩn quốc tế

 - Tạp chí Năng lượng Việt Nam vừa được cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ - ISSN (International Standard Serial Number).

Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã được Cục TT Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế - ISSN

Theo đó, Mã số chuẩn quốc tế của Tạp chí Năng lượng Việt Nam là: ISSN      2     3     5      4      -    1     2      5      3

Theo GS, TSKH. Trần Văn Nhung, ISSN là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, một mã được công nhận trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định nhan đề của các xuất bản phẩm nhiều kỳ. Khi đã có chỉ số ISSN, thì Tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu, hay nói nôm na là đã có "thẻ căn cước" để đi lại trong "làng" thông tin toàn cầu.

Trong danh sách ISSN trên thế giới hiện có khoảng 1,3 triệu tên xuất bản phẩm nhiều kỳ, thế nhưng, theo các chuyên gia thì ở Việt Nam rất ít tạp chí được cấp chỉ số ISSN. Theo quy định mới, chỉ những bài báo khoa học được đăng ở các tạp chí có chỉ số ISSN mới được Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp xem xét, tính điểm.

Kể từ tháng 9/2015, Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ tiếp nhận, lựa chọn các bài báo khoa học, luận án chuyên ngành năng lượng của các tác giả, nghiên cứu sinh trên cả nước để công bố.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động